יסודות הביטוח
מאת : יסודות הביטוח
ערכת הכנה לבחינת משרד האוצר

ערכת לימוד - יסודות הביטוח

יסודות הביטוח
מאת: יסודות הביטוח
ערכת הכנה לבחינת משרד האוצר

 מחבר: אילן וולהנדלר.

הערכה כוללת:

הערכה כוללת ספר לימוד, תרגול ומאגר בחינות לדוגמא המתבססים על בחינות משרד האוצר בשנים האחרונות.

ספר הקורס מכיל את חומר ונושאי הלימוד הנדרשים כהכנה לבחינת משרד האוצר ובהתאם לסילבוס הבחינה. נושאים כגון:
• חוקים בתחום הביטוח (כגון: חוק חוזה הביטוח, חוקי הפיקוח על שירותים פיננסים וכו')
• עקרונות ומושגי יסוד בביטוח
• עקרונות ומושגי יסוד בפנסיה וגמל
• מעמדו החוקי של סוכן הביטוח, יועץ ומשווק פנסיוני
• ועוד...

ערכת הלימוד תספק לך את הידע, ההבנה והתרגול הנדרשים וכן את המיקוד בנושאים שיביאו אותך להצלחה בבחינת משרד האוצר.

עלות: 300 ש"ח.

עלות משלוח: 50 ש"ח.

להזמנת הערכה, לחצו כאן