קורס - תשתיות ומימון פרוייקטים

תחום ההשקעות בפרוייקטי תשתיות מעורר עניין רב בקרב משקיעים רבים, בעיקר משום שהוא מניב, תשואה עודפת בסיכון נמוך יחסית. אנו עדים למעורבות הולכת וגדלה של המשקיעים ביותר שלבים בחיי פרויקט. בשנים הראשונות השקיעו הגופים המוסדיים בעיקר בחוב הבכיר, לאחר סיום שלב ההקמה, כאשר חלק ניכר מרכיב הסיכון ירד והפרויקט החל להניב הכנסות. בשנים האחרונות, החלו הגופים המוסדיים להשקיע בחוב הבכיר כבר בתקופת ההקמה וגם בהון העצמי ובהלוואות נחותות לחוב הבכיר.

מדובר באפיק השקעה ייחודי, המבוסס על מתודולוגיית מימון של Project Finance. אפיק השקעה זה, דורש היכרות מעמיקה והתמחות שנועדו לסייע בתהליך האנליזה, הסינון, הבחירה, וניהול ההשקעה. חשוב גם להכיר את חלופות ההשקעה: סוגי ההלוואות, הון עצמי, הלוואות נחותות– אשר לכל אחד מאפיינים ורכיבי סיכון אחרים.

למי מיועד הקורס?
הקורס מיועד למנהלי השקעות, מנהלי נדל"ן, מנהלי תחום חו"ל, יועצים משפטיים, אנליסטים, Risk Management, אנשי ביקורת, קציני ציות ו- M/O, דירקטורים, חברי וועדות השקעה.

מטרות הקורס: 

  • סקירה של ענף התשתיות, הבחנה בין פרויקטים.
  • היתרונות והחסרונות בהשקעה בפרויקט מימון.
  • הכרת ההיבטים ומפת האינטרסים של המדינה, היזם, הגוף המממן, המדרג, הגוף המוסדי בפרויקט תשתיות.
  • ניתוח הסיכונים השונים בפרויקט והתרופות.
  • הכרת ההיבטים המשפטיים ותשומת הלב שיש לתת לנקודות במסמכים המשפטיים.
  • סקירה של סוגי הפרויקטים בשיטות שונות (BOT, PFI, רישיונות לעולם האנרגיה).

 

פרטים להרשמה:

הקורס יתחיל ב 08/01/2019
 09:00-14:00 יתקיים בימי שלישי בין השעות
מחיר 5,000 ש"ח+ מע"מ

 

לפניות שאלות נוספות והרשמה: 

מכללת מיטב דש 03-6499927 שלוחה 2, כרמל זנדבנק

 

 בוגרי הקורס שיעמדו בדרישות יקבלו תעודה של המכון הישראלי לפיננסים IFI.

 

סילבוס הקורס: 

 

הנושאים הנלמדים בקורס:
הקורס בנוי מחמישה מפגשים בני שש שעות אקדמיות כל אחד -

מפגש ראשון - 

מבוא למימון פרויקטים.
היבטים של המממן - איך בונים את העסקה, בחינה של השלבים השונים של ביצוע הניתוח.
היבטים של המדינה -נחיצות ההשקעה בתשתיות עבור המדינה. מה שיקולי המדינה לבצע פרויקט תקציבי/פרויקט BOT.


מפגש שני - 

ניתוח תזרימי דרך הצגת מודל .

מפת הסיכונים והתרופות.

מערך הביטחונות.


מפגש שלישי - 

היבטים משפטיים בפרויקט תשתיות.הצגה של התרגיל – פרויקט PV בניית מטריציית הסיכונים ותרחישים לעסקה.
דגשים ונקודות לתשומת לב במסמכים משפטיים.


מפגש רביעי -

ליווי העסקה לאחר סגירתה.
היבטי הגוף המוסדי -השקעה בחוב בכיר/חוב נחות, בבעלות.
שיקולים של גוף מוסדי לעומת בנק.

מפגש חמישי - 

פגישה עם היזם.
תרגיל מסכם – דיון ומסקנות.
סיכום הקורס.

 

לפניות שאלות נוספותו והרשמה: 

מכללת מיטב דש 03-6499927 שלוחה 2, כרמל זנדבנק