מידע על בחינות רשות לניירות ערך ומשרד האוצר

במכללת מיטב דש דואגים שתתמקד בדברים החשובים שהם להגיע מוכן לבחינה אחרי שתרגלת מספיק והיית נוכח בכל מפגשי הלימוד.

לכן, בכל הקשור לתהליך ההרשמה וקבלת הפטורים , מחלקת שירות הלקוחות שלנו תדאג ותתן לכם את כל המידע העדכני בקשר לתהליכי הרישום, רפורמות חדשות וכל שינוי שחל במבנה הבחינות!

ובכל זאת מעט מידע...

בפברואר 2006 נכנס לתוקפו התיקון לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות:

פטורים יינתנו ע"י רשות לני"ע מבחינות יסוד: סטטיסטיקה ומימון, כלכלה וחשבונאות לבעלי תעודה:

1. רואה חשבון.

2. בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה        
    במקצועות:

    חשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים, ביטוח או בנקאות בלבד.

הבהרה חשובה
תואר שאיננו נמנה על התארים ברשימה או תואר רב תחומי, גם אם הוא כולל "הדגשה" או "חטיבה" באחד מהתארים איננו מקנה פטור לדוגמא: בוגרי תואר במדעי החברה בהדגשת ניהול ותואר במדעי ההתנהגות בחטיבה למינהל עסקים - אינם זכאים לפטור. תואר דו חוגי הכולל אחד מן התארים הנמנים ברשימה שלעיל מקנה פטור מבחינות היסוד.

פטור על סמך לימודים בחו"ל
בוגרי שלוחה של אוניברסיטה זרה בישראל חייבים להמציא בתהליך קבלת הפטור: אישור זכאות לתואר, גיליון ציונים ומסמכים רלוונטיים מאוניברסיטת האם בחו"ל. בוגרים שלמדו באוניברסיטה בחו"ל ימציאו בנוסף לתעודה וגיליונות הציוניים המקוריים גם אישור מאוניברסיטה בארץ על הכרה בתואר שהוענק בחו"ל.

למידע נוסף בנושא תהליך הגשת הפטור, לחץ. 

שינוי שיטת הניקוד החדשה במסלול הפנסיוני
החל ממועד מרץ 2011 שיטת הניקוד בבחינה ביסודות הביטוח ופנסיוני גמר השתנתה.

מעתה שיטת הניקוד החדשה מזכה בשתי נקודות כל תשובה נכונה וכל תשובה שגויה או אי מענה על שאלה לא גוררות הורדת ניקוד. כלומר, מותר לשגות ב- 20 שאלות ולא ב- 13 כפי שהיה בעבר.

לשרותכם לינק לאתר משרד האוצר:

http://www.finance.gov.il/hon/2001/agents/nikud.asp