המכון הישראלי לפיננסים IFI

IFI בנתה יחד עם מיטב המקצוענים מערך שלם של קורסים והשתתלמויות בשוק ההון ובחום הפיננסים, שמייצרים סטנדרט חדש ונורמות מובילות הנהוגות במדיות המתקדמות בעולם.

במכון הישראלי לפיננסים תמצאו ידע ונסיון מצטבר ייחודי וסטנדרט שלא היה קיים בישראל

לוגו המכון הישראלי לפיננסים
המכון הישראלי לפיננסים

במקצוע שלנו, תמיד חשוב לדעת יותר.

המכון הישראלי לפיננסים מציע קורסים, הכשרות והשתלמויות מתקדמות לעובדים מקצועיים ולמנהלים בכירים העוסקים בניהול פיננסי וניהול סיכונים במוסדות פיננסיים ובתאגידים.
כל הקורסים שמציע המכון הינם מותאמי תפקיד ונתפרים תוך שילוב בין הסטנדרט הבינלאומי המקובל לבין הפרקטיקה המקומית המקובלת בסטנדרט הגבוה ביותר. תהליך בניית הקורס מלווה על-ידי מנהל פדגוגי מנוסה, תוך התייעצות או תיקוף עם מיטב המומחים אשר עוסקים בתחום. בנוסף, הקורסים מועברים על-ידי מרצים מובילים בתחומם, בעלי נסיון פרקטי ומקצועי.

 

אנליזה מתקדם - אנליסט מקצועי
קורס private equity
קורס ועדות השקעה 
קורס ניהול התחייבויות ונכסים
קורס תשתיות ומימון פרוייקטים
קורס הסמכה לדילרים
קורס ניהול אשראי
קורס ניהול סיכונים 
השקעות בנדלן
ניתוח דוחות כספיים למשפטנים
ניהול תיק אופציות OTC 
קורס ניירות ערך זרים
אג"ח ומכשירי ריבית

 

 

 

האתגר
ההתפתחות המהירה, המורכבות הגבוהה והשינויים הרגולטורים התכופים יצרו צורך משמעותי לרכוש ידע
והשכלה בסיסיים הנדרשים לצורך קבלת החלטות עסקיות -מחד ופיקוח ובקרה נאותים אחר פעילותם של
המוסדות הפיננסיים והתאגידים - מאידך.

המענה
המכון הישראלי לפיננסים מקנה הכשרה ייחודית שתאפשר שדרוג והתאמה של המיומנויות המקצועיות של
דירקטורים, מנהלים ועובדים לסטנדרטים הנדרשים. המכון פועל באמצעות מרצים מובילים בתחומם בעלי נסיון
פרקטי ומקצועי, מישראל ומחו"ל.