חיפה

מועדי קורסים 

 

שם הקורס ימי לימוד  פתיחת הקורס שעות הלימוד  מרצה  מועד בחינה 
סטטיסטיקה ומימון ה' 17/01/2019 16:30-21:30 אבי ישראל 16/05/2019
חשבונאות  ג' 29/01/2019 17:00-21:30 רו"ח ערן יהלום 13/05/2019
אתיקה ב' 18/03/2019 17:00-21:30 טרם נקבע 20/05/2019
יסודות הביטוח ד' 05/06/2019 17:00-21:30 רענן מור 16/07/2019
מקצועית א' ו' 15/02/2019 08:30-14:00 רו"ח אמיר לבקוביץ 04/07/2019
גמר פנסיוני  א' 28/04/2019 16:30-21:30 רענן מור 16/07/2019