חיפה

חיפה

מועדי קורסים 

 

שם הקורס ימי לימוד  פתיחת הקורס שעות הלימוד  מרצה  מועד בחינה 
סטטיסטיקה ומימון ג' 09/01/2018
17:00-21:30 עו"ד אילן ורדניקוב 14/05/2018
מקצועית א' ה' 25/01/2018 16:00-21:30 רו"ח אמיר לבקוביץ 03/07/2018
חשבונאות א' 28/01/2018 17:00-21:30 רו"ח ערן יהלום 08/05/2018
אתיקה ב' 19/03/2018 17:00-21:30 עו"ד אילן ורדניקוב 22/05/2018
יסודות הביטוח ד' 23/05/2018 17:00-21:30 רענן מור 11/07/2018
גמר פנסיוני   טרם נקבע     04/12/2018