חיפה

חיפה

מועדי קורסים 

 

שם הקורס ימי לימוד  פתיחת הקורס שעות הלימוד  מרצה  מועד בחינה 
יסודות הביטוח  א' 28/05/2017 17:00-21:30 רענן מור 17/07/17
כלכלה ג' 18/07/2017 17:00-21:30 עו"ד אילן ורדניקוב 02/11/17
מקצועית א' א' 06/08/2017 16:00-21:30 רו"ח אמיר לבקוביץ 14/12/17
גמר פנסיוני ו'** 23/08/2017 09:00-14:15 רענן מור 20/11/17
אתיקה ד' 23/08/2017 17:30-21:30 עו"ד אורי בר משה 13/11/17
יסודות הביטוח ה' 07/09/2017 17:00-21:30 רענן מור 20/11/17

 

** בשבועיים הראשונים יתקיימו מפגשים בימי ד' בנוסף למפגשים בימי ו'