פתרון בחינות רשות ניירות ערך

לנוחיותכם מצורפים פתרונות בחינות רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון והביטוח.

פתרון בחינה במקצועית א' דצמבר 2018

 

פתרון בחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית נובמבר 2018

 

פתרון בחינה בסטטיסטיקה ומימון נובמבר 2018

 

פתרון בחינה בחשבונאות נובמבר 2018

 

פתרון בחינה בכלכלה נובמבר 2018

 

פתרון בחינה במקצועית א' יולי 2018

 

פתרון בחינה באתיקה מקצועית ודיני ניירות ערך מאי 2018

 

פתרון בחינה בסטטיסטיקה ומימון מאי 2018

 

פתרון בחינה בחשבונאות מאי 2018

 

פתרון בחינה בכלכלה מאי 2018

 

פתרון בחינה במקצועית א' דצמבר 2017

פתרון בחינה באתיקה ודיני ניירות ערך נובמבר 2017

 

פתרון בחינה בסטטיסטיקה ומימון נובמבר 2017

 

פתרון בחינה בחשבונאות נובמבר 2017


פתרון בחינה בכלכלה נובמבר 2017


פתרון בחינה במקצועית א' יוני 2017


פתרון בחינה באתיקה ודיני ניירות ערך מאי 2017

 

פתרון בחינה בסטטיסטיקה ומימון מאי 2017

 

פתרון בחינה בחשבונאות מאי 2017

 

פתרון בחינה בכלכלה מאי 2017

 

פתרון בחינה במקצועית א' דצמבר 2016

 

פתרון בחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה, נובמבר 2016

 

פתרון בחינה בסטטיסטיקה ומימון נובמבר 2016

  

פתרון בחינה בחשבונאות נובמבר 2016

 

פתרון בחינה בכלכלה נובמבר 2016

 

פתרון בחינה במקצועית א' יוני 2016