תכנית הקורסים 2018-2019

פתיחות קורסים בחודש נובמבר - 2018

שם הקורס  ימי לימוד  פתיחת הקורס שעות לימוד  מרצה 
אנליסטים - אנליזה מתקדם (בוקר) ה' 08/11/2018 09:00-13:30 משה (מושאק)ליפשיץ
ניהול נכסים והתחייבויות (ננ"ה) א' 11/11/2018 09:00-14:00 אייל סדובסקי

 

פתיחות קורסים בחודש דצמבר - 2018

שם הקורס  ימי לימוד  פתיחת הקורס שעות לימוד  מרצה 
ניהול השקעות באג"ח א' 02/12/2018 17:30-20:45 משה חסון
יסודות להשקעות בשוק ההון ב' 03/12/2018 17:30-20:45 משה מימון
מסחר מעשי בשוק ההון ב' 03/12/2018 17:30-20:45 מרצים מובילים
השקעות 360   03/12/2018 17:30-20:45 מרצים מובילים
קורס PRIVARE EQUITY ב' 10/12/2018 09:00-14:00 אדוארד טלמור גרא
דירקטורים וועדות השקעה  ג' 11/12/2018 09:00-14:00 מרצים מובילים 
מסחר יומי וסווינג ג' 18/12/2018 17:30-20:45 ברוך שמידט

 

פתיחות קורסים בחודש ינואר 2019

שם הקורס  ימי לימוד  פתיחת הקורס שעות לימוד  מרצה 
כלכלה (ירושלים) א' 06/01/2019 17:00-21:30 טרם נקבע
מסלול ניהול תיקים (ירושלים)   06/01/2019    
מסלול משווקים פנסיונים (ירושלים)   06/01/2019    
מסלול סוכני ביטוח (ירושלים)   06/01/2019    
ניתוח טכני ב' 07/01/2019 17:30-20:45 משה מימון
קורס תשתיות ומימון פרוייקטים ג' 08/01/2019 09:00-14:00 מרים גז 
סטטיסטיקה ומימון (ת"א) ד' 09/01/2019 17:00-21:30 רו"ח אמיר לבקוביץ
מסלול ניהול תיקים (ת"א)   09/01/2019    
מסלול שיווק פנסיוני (ת"א)   09/01/2019    
מסלול סוכני ביטוח (ת"א)   09/01/2019    
יסודות להשקעות בשוק ההון ד' 09/01/2019 17:30-20:45 משה מימון
השקעות 360   09/01/2019 17:00-21:30 מרצים מובילים
אנליסטים - אנליזה מתקדם ה' 17/01/2019 17:00-21:30 משה (מושאק) ליפשיץ
סטטיסטיקה ומימון (חיפה) ה' 17/01/2019 16:30-21:30 אבי ישראל
מסלול ניהול תיקים (חיפה)   17/01/2019    
מסלול שיווק פנסיוני (חיפה)   17/01/2019    
מסלול סוכני ביטוח (חיפה)   17/01/2019    
כלכלה (ת"א) ו' 18/01/2019 09:00-14:00 איציק אסטרייכר
חשבונאות (ירושלים) ה' 24/01/2019 17:00-21:30 רו"ח יהויכין רוט
מקצועית א' ה' 24/01/2019 16:00-17:00 רו"ח אמיר לבקוביץ
חשבונאות (חיפה) ב' 28/01/2019 17:00-21:30 רו"ח ערן יהלום