תכנית הקורסים 2018-2019

 

 

פתיחות קורסים בחודש ינואר 2019

שם הקורס  ימי לימוד  פתיחת הקורס שעות לימוד  מרצה 
כלכלה (ירושלים) א' 20/01/2019 17:00-21:30 איציק אסטרייכר
מסלול ניהול תיקים (ירושלים)   20/01/2019    
מסלול משווקים פנסיונים (ירושלים)   20/01/2019    
מסלול סוכני ביטוח (ירושלים)   20/01/2019    
ניתוח טכני ב' 07/01/2019 17:30-20:45 משה מימון
קורס תשתיות ומימון פרוייקטים ג' 08/01/2019 09:00-14:00 מרים גז 
סטטיסטיקה ומימון (ת"א) ד' 09/01/2019 17:00-21:30 רו"ח אמיר לבקוביץ
מסלול ניהול תיקים (ת"א)   09/01/2019    
מסלול שיווק פנסיוני (ת"א)   09/01/2019    
מסלול סוכני ביטוח (ת"א)   09/01/2019    
יסודות להשקעות בשוק ההון ד' 09/01/2019 17:30-20:45 משה מימון
השקעות 360   09/01/2019 17:00-21:30 מרצים מובילים
אנליסטים - אנליזה מתקדם ה' 17/01/2019 17:00-21:30 משה (מושאק) ליפשיץ
סטטיסטיקה ומימון (חיפה) ה' 17/01/2019 16:30-21:30 אבי ישראל
מסלול ניהול תיקים (חיפה)   17/01/2019    
מסלול שיווק פנסיוני (חיפה)   17/01/2019    
מסלול סוכני ביטוח (חיפה)   17/01/2019    
כלכלה (ת"א) ו' 18/01/2019 09:00-14:00 איציק אסטרייכר
חשבונאות (ירושלים) ה' 24/01/2019 17:00-21:30 רו"ח יהויכין רוט
מקצועית א' ה' 24/01/2019 16:00-17:00 רו"ח אמיר לבקוביץ
חשבונאות (חיפה) ב' 28/01/2019 17:00-21:30 רו"ח ערן יהלום

 

פתיחות קורסים בחודש פברואר 2019

שם הקורס  ימי לימוד  פתיחת הקורס שעות לימוד  מרצה 
חשבונאות  א' 03/02/2019 17:00-21:30 רו"ח ערן יהלום
מסלול ניהול תיקים    03/02/2019    
מסלול משווקים פנסיונים ם   03/02/2019    
מסלול סוכני ביטוח    03/02/2019    
מקצועית א'  א'* 03/02/2019 17:00-21:30 חזי כהן

מסחר באופציות מעו"ף

א' 03/02/2019 17:30-20:45 משה מימון
תיק אופציות ונגזרי OTC א' 03/02/2019 17:00-21:30 איתן זאבי
מקצועית א' חיפה   ו' 15/02/2019  08:30-14:00  רו"ח אמיר לבקוביץ
יסודות להשקעות בשוק ההון  ד' 20/02/2019  17:30-20:45  משה מימון
ניהול סיכונים בשיתוף אנטרופי   09/01/2019  09:00-16:30  

 * כולל 6 מפגשים בימים חמישי לקראת סיום הקורס

 

 

פתיחות קורסים בחודש מרץ 2019

שם הקורס  ימי לימוד  פתיחת הקורס שעות לימוד  מרצה 
מסחר יומי ב' 04/03/2019 17:30-20:45 ברוך שמידט
אתיקה  ג' 05/03/2019  17:30-21:30  עו"ד אורי בר משה
גמר פנסיוני   ג' 05/03/2019  17:00-21:30  סו"ב אילן ווהנדלר
תשיות ומימון פרוייקטים  ה' 07/03/2019  09:00-14:00  מרים גז
ניירות ערך זרים א' 10/03/2019 09:00-14:00  
אתיקה חיפה ב' 18/03/2019 17:00-21:30  
פרזנטציה ועמידה מול קהל ב' 25/03/2019 09:00-14:00 חזי כהן
ניתוח טכני   ד' 27/03/2019  17:30-20:45  משה מימון

 

פתיחות קורסים בחודש אפריל 2019

שם הקורס  ימי לימוד  פתיחת הקורס שעות לימוד  מרצה 
יסודות להשקעות בשוק ההון ב' 02/04/2019 17:30-20:45 משה מימון
השקעות 360    02/04/2019 17:30-20:45  
מסחר מעשי בשוק ההון   02/04/2019 17:30-20:45  
השקעות מדדדים  א' 07/04/2019 17:30-20:45 משה מימון
גמר פנסיוני חיפה  ב' 08/04/2019 16:00-21:30  רענן מור