הכשרה מקצועית בשוק ההון והביטוח

מכללת מיטב דש מציעה קורסים, הכשרות מקצועיות למבחני רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון למעוניינים להתחיל קריירה בשוק ההון והביטוח וכן השתלמויות בסיסיות ומתקדמות לעובדים ולמנהלים בשוק ההון, הביטוח והפיננסים בכלל.
הקורסים שהמכללה מציעה מותאמי תפקיד ומותאמים לדרישות השוק והרגולציה, תוך שמירה על סטנדרט גבוה של איכות לימודים וחבור לפרקטיקה מעשית.

ייעוץ/שיווק השקעות וניהול תיקים- מסלול לימודים שמטרתו להכשיר את הלומדים כיועצי/משווקי השקעות או כמנהלי תיקי השקעות. המסלול מכין לקראת בחינות רשות ניירות ערך.
לפרטים נוספים, לחץ.

ייעוץ/שיווק פנסיוני
- מסלול הלימודים נועד להכשיר את הלומדים בו כיועצי/ משווקי/ סוכני ביטוח פנסיוני. המסלול מכין לקראת בחינות רשות ניירות ערך ובחינות משרד האוצר.
לפרטים נוספים, לחץ.


סוכני ביטוח כללי
- מסלול הלימודים נועד להכשיר את הלומדים בו כסוכני ביטוח אלמנטרי. המסלול מכין לקראת בחינות רשות ניירות ערך ובחינות משרד האוצר.
לפרטים נוספים, לחץ

 

המסלול לחיילים משוחררים - מסלול הלימודים נועד להכשיר את הלומדים בו לקריירה בשוק ההון או הביטוח. המסלול מכין לקראת בחינות רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון וביטוח.
לפרטים נוספים, לחץ

 

קורס אנליזה מתקדם - אנליסט מקצועי - קורס מתקדם, שמטרתו להכשיר את הלומדים כאנליסטים בשוק ההון. הקורס מקנה כלים תירואטיים ומעשיים הנחוצים לביצוע הערכות שווי של נכסים, חברות וניתוח חוב, לטובת מנהלי ההשקעות.    
לפרטים נוספים, לחץ.

 

קורס private equity -  קורס המקנה כלים שימושיים לבניית תיק פורטפוליו של קרנות פרטיות, לבחינת השקעות בקרנות, ולניהול תיק של קרנות כולל ניהול סיכונים. בקורס נסקור היבטים שונים של תחום ה- Private Equity הן מנקודת מבטם של המשקיעים בקרנות Private Equity והן מנקודת מבטם של מנהלי הקרן וחברות הפורטפוליו.  
לפרטים נוספים, לחץ.

 

קורס ועדות השקעה -  קורס מתקדם לחברי ועדות השקעה ולמי שמעוניין להיות חבר בועדות השקעה. ועדות ההשקעה, במתכונתן הנוכחית, פועלות בישראל כ- 15 שנים. במהלך השנים האלה התגבשה פרקטיקת ניהול ובקרת השקעות, שהתפתחה והשתכללה תחת עינו הבוחנת של הפיקוח על שוק ההון במשרד האוצר. פרקטיקה זו, המשלבת נסיון מקומי ובינלאומי, יצרה סטנדרט מקצועי מוביל ומקיף לניהול נאות של כספי ציבור.  
לפרטים נוספים, לחץ.

 

 קורס ניהול התחייבויות ונכסים (ננ"ה) -  הקורס יציג את הרקע התיאורטי לניהול נכסים והתחייבויות (ננ"ה) פיננסים ויקנה למשתתפיו כלים מעשיים לניהול כלכלי אופטימאלי של מאזן הבנק, למקסום הכנסות המימון וליצירת ערך כלכלי לטווח הארוך  תחת  האילוצים העסקיים וחוסר הוודאות בשווקים. הקורס משלב הרצאות פרונטאליות יחד עם תרגול שבאמצעותו ייחשפו המשתתפים למתודולוגיות ה- Best Practice בתחום, ולתרחישים ואירועים שונים מהמציאות העסקית של בנקים בעולם. 
לפרטים נוספים, לחץ.

 

תלמידים ממליצים