eLoan -הטבות להלוואות ב

מה זה eLoan? ובכן זה נתיב ההשקעה האלטרנטיבי שמאפשר לכולם להרוויח יותר!
בשנים האחרונות אנחנו עדים להתפתחותם של אפיקי השקעה אלטרנטיביים. אחד אפיקי ההשקעה הבולטים הינם פלטפורמות להלוואות חברתיות P2P.
בין החברות המובילות את השוק היום הינה חברת eLoan שלה פלטפורמה אינטרנטית פשוטה והוגנת המאפשרת לכולם להרוויח. הלווים מקבלים הלוואות בתנאים טובים יותר, ואילו המשקיעים בהלוואות מקבלים תשואה גובהה יותר מזו שהיו מקבלים באפיקים המסורתיים על כספם, בעוד שההון הראשוני הנדרש להשקעה הוא מינימלי ביחס לאפיקים השונים בשוק.
עד שהחלו פלטפורמות להלוואות חברתיות לפעול, מי שהרוויח עד היום בישראל הם בעיקר הבנקים: שוק האשראי הישראלי מגלגל למעלה מ-134 מיליארד ש"ח בשנה וסכומי העמלות של שלושת הבנקים הגדולים בישראל מסתכמים ב-19 מיליארד ₪ בשנת 2015

כיום בארץ פועלות כ-3 חברות ו- eLoan שהייתה החלוצה מבין הפלטפורמות בישראל, והחלה בתפעול שוטף של הלוואות בתחילת שנת 2014 ומאז מומנה באמצעותה למעלה מ-37 מיליון ₪ בשווי הלוואות.

 

למידע מפורט על חברת eLoan