קורס - ניהול נכסים והתחייבויות

הקורס ייתן למשתתפים הבנה כוללת ומעמיקה של הרכיבים השונים בניהול מאזן בנק. הקורס יציג את הרקע התיאורטי לניהול נכסים והתחייבויות (ננ"ה) פיננסים ויקנה למשתתפיו כלים מעשיים לניהול כלכלי אופטימאלי של מאזן הבנק, למקסום הכנסות המימון וליצירת ערך כלכלי לטווח הארוך תחת האילוצים העסקיים וחוסר הוודאות בשווקים. הקורס משלב הרצאות פרונטאליות יחד עם תרגול שבאמצעותו ייחשפו המשתתפים למתודולוגיות ה- Best Practice בתחום, ולתרחישים ואירועים שונים מהמציאות העסקית של בנקים בעולם.

למי מיועד הקורס?
הקורס מיועד לעובדי אגף ננ"ה בבנקים, עובדי מערך ביקורת, מנהלי סיכונים, אנליסטים של בנקים ורו"ח. 

 

מטרות הקורס: 

  • להרחיב את בסיס הידע ואת המיומנות המעשית
  • הכרת הידע התיאורטי לניהול נכסים והתחייבויות 
  • כלים מעשיים לניהות כללכי אופטימאלי של מאזן הבנק 
  • כלים למקסום הכנסות המימון וליצירת ערך כלכלי לטווח הארוך 


פרטים להרשמה:

הקורס יתחיל ב 11/11/2018
מחיר 4,700 ש"ח+ מע"מ

 

 מתכונת הקורס: 

4 מפגשים בימי ראשון

בין השעות 09:00-14:00

(27 שעות אקדמיות) 

 

לפניות שאלות נוספות והרשמה: 

מכללת מיטב דש 03-6499927
או לאסף פסה 052-8796922

 

דרישות גמר:
נוכחות ב- 80% מהשיעורים בקורס. השתתפות פעילה בסימולציית הסיכום.

 

סילבוס הקורס: 

נושא  
1 מטרות ו"גבולות גזרה" של ניהול נכסים והתחייבויות - החשיבות הולכת וגדלה 
2 סביבת המקרו והסביבה הרגולטורית של המערכת הבנקאית
3 ניתוח של נכסים וההתחייבויות במאזן הבננק
4 ניהול והקצאה של הון 
5 זיהויי ומדידה שלסיכון הנזילות 
6 עקום הריבית ומדדי סיכון 
7 ניהול סיכון ריבית
8 יצירת נכסים והתחייבויות סינתטיים 
9 גיבוש ויישום אסטרטגיית ננ"ה
10 ניהול סיכוני שער חליפין 
11 איגוח

 

המרצים בקורס: 

 

הערך המוסף של התכנית:
 

לפניות שאלות נוספות והרשמה: 

מכללת מיטב דש 03-6499927
או לאסף פסה 052-8796922