חשבונאות
מאת : חשבונאות
ערכת הכנה לבחינת רשות ניירות ערך

ערכת לימוד - חשבונאות

חשבונאות
מאת: חשבונאות
ערכת הכנה לבחינת רשות ניירות ערך

 מחבר: רו"ח ערן יהלום.

הערכה כוללת:

הערכה כוללת ספר לימוד, תרגול ומאגר בחינות לדוגמא המתבססים על בחינות רשות ניירות ערך בשנים האחרונות.

ספר הקורס מכיל את חומר ונושאי הלימוד הנדרשים כהכנה לבחינת רשות ניירות ערך ובהתאם לסילבוס הבחינה. נושאים כגון:
• עקרונות חשבונאים מקובלים
• מבנה הדוחות הכספיים (מאזן, רווח הפסד, תזרימי מזומנים)
• ניתוח דוחות כספיים ויחסים פיננסים עיקריים
• ועוד...

ערכת הלימוד תספק לך את הידע, ההבנה והתרגול הנדרשים וכן את המיקוד בנושאים שיביאו אותך להצלחה בבחינת רשות ניירות ערך.

עלות: 300 ש"ח.

עלות משלוח: 50 ש"ח.

להזמנת הערכה, לחצו כאן