ארכיון סקירות קופות גמל

תחזית ביצוע קופות הגמל באוקטובר 2012- 04.11.2012
אוקטובר 2012: תשואה חיובית של 1.7% לקופות הגמל כתוצאה מהעליות שנרשמו בכל השווקים בישראל.

לסקירה מלאה

תחזית ביצוע קופות הגמל בספטמבר 2012- 02.10.2012

ספטמבר 2012: שנת תשע"ג נפתחה בעליות שערים וקופות הגמל מציגות תשואה חיובית של 2.0% כתוצאה מהעליות שנרשמו בכל השווקים בישראל ובחו"ל.

לסקירה מלאה

תחזית ביצוע קופות הגמל באוגוסט 2012- 02.09.2012

אוגוסט 2012: תשואה חיובית של 0.4% לקופות הגמל כתוצאה מהעליות בשוק המניות בחו"ל  ובשוק האג"ח הממשלתי הצמוד הקצר בישראל.

לסקירה מלאה

תחזית ביצוע קופות הגמל ביולי 2012- 05.08.2012

תשואה חיובית של 2.4% לקופות הגמל כתוצאה מהעליות בארץ, בשוק האג"ח הקונצרני והאג"ח הממשלתי, מהעליות בשוק המניות בחו"ל ומהתחזקות שער הדולר.

לסקירה מלאה

תחזית ביצוע קופות הגמל ביוני 2012- 01.07.2012

תשואה שלילית של 0.5% לקופות הגמל כתוצאה מהירידות בארץ: בשוקי המניות, באג"ח הקונצרני ובאג"ח הממשלתי הצמוד למדד

לסקירה מלאה

מורה נבוכים להבנת אופן השקעות כספי קופות הגמל - 08.05.2012

בשנים האחרונות אנו חווים תנודתיות רבה בשוק ההון. בשונה מהעבר, ובעקבות הרגולציה הגוברת בתחום ההשקעות בחסכון הפנסיוני, יכול היום המשקיע לדעת ולהבין יותר את רמת הסיכון הכללית בקופת הגמל בה מושקעים כספי החיסכון שלו.

לסקירה מלאה

תחזית ביצוע קופות הגמל במאי 2012- 03.06.2012

תשואה שלילית של 2.4% לקופות הגמל כתוצאה מהירידות בשוקי המניות בארץ ובחו"ל

לסקירה מלאה

תחזית ביצוע קופות הגמל באפריל 2012- 07.05.2012

התשואה הנומינלית המשוקללת של קופות הגמל באפריל 2012 צפויה לעמוד על כ-1.0%, כאשר הבולטות מביניהן לחיוב יהיו אלו שהשקיעו רכיב גדול יחסית באפיק המנייתי והקונצרני בארץ.

לסקירה מלאה

תחזית ביצוע קופות הגמל במרץ 2012 - 01.04.2012

מרץ 2012: תשואה חיובית של 0.8% לקופות הגמל בהובלת שוקי המניות בארץ והמשך העליות בשוקי המניות בחו"ל.

 לסקירה מלאה

 כיצד להתמצא בדו"חות השנתיים של קופת"ג? 26.03.2012

הדו"חות השנתיים כוללים מידע רב, חיוני, על הכספים הנחסכים לגיל הפנסיה ואסור לדלג עליו ללא שימת לב כאילו מדובר בפרסומת או נייר חסר חשיבות.

לסקירה המלאה

תחזית ביצוע קופות הגמל בפברואר 2012 - 14.03.2012

התשואה הנומינלית של קופות הגמל בפברואר 2012 תעמוד על כ-0.6%, כאשר הבולטות מביניהן לחיוב יהיו אלו שהשקיעו רכיב גדול יותר בשוקי המניות בחו"ל.

לסקירה המלאה

13.03.2012 - !המודל הצ'יליאני כבר כאן

ב-4 בינואר האחרון במסגרת מסיבת עיתונאים הציגו קברניטי משרד האוצר את הרפורמה בתחום החיסכון הפנסיוני, אשר גולת הכותרת שלה היא השקת מסלול ברירת מחדל לחיסכון לגימלאות בישראל באמצעות המודל הצ'יליאני, אשר זכה לכינוי המודל החכ"מ (חיסכון כספי מותאם).

לסקירה מלאה

למה לי מודל צ'יליאני עכשיו? - 12.02.2012

המשבר הפיננסי העולמי לא פסח גם על מדינת ישראל והסב בשנת 2008 הפסדים גדולים לחוסכים בקופות גמל ובקרנות פנסיה.

לסקירה המלאה

תחזית ביצוע קופות הגמל בינואר 2012- 02.02.2012

התשואה הנומינלית של קופות הגמל בינואר 2012 צפויה לעמוד על כ-2.6%, כאשר הבולטות מביניהן לחיוב יהיו אלו שהשקיעו רכיב גדול יותר בשוק המניות, בארץ ובחו"ל, ובאיגרות החוב הקונצרניות.

לסקירה המלאה

 תחזית תשואות קופות הגמל לחודש נובמבר- 01.12.2011

• תשואה משוקללת שלילית של כ-2.0% לקופות הגמל בחודש נובמבר - בעיקר בשל הירידות החדות שנרשמו בשוקי המניות בארץ ובחו"ל. גם הירידות בשוק איגרות החוב הקונצרניות ובמרבית הממשלתיות השפיעו לשלילה על התשואות השליליות של הקופות החודש, אם כי בשיעור נמוך יותר.

לסקירה מלאה

 תחזית תשואות קופות הגמל לחודש אוקטובר - 07.11.2011

• תשואה משוקללת חיובית של 3% לקופות הגמל בחודש אוקטובר, בעיקר תודות לעליות החדות שנרשמו בשוקי המניות בארץ ובחו"ל. גם העליות בשוק איגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות תרמו לתשואות החיוביות של הקופות החודש. 

לסקירה מלאה 

 תחזית תשואות קופות הגמל- תשואה שלילית  בחודש -ספטמבר - 02.10.2011

• תשואה משוקללת שלילית של 1.9% לקופות הגמל בחודש ספטמבר, בעיקר בשל הירידות החזקות בשוק המניות בארץ ובחו"ל. העליות בשוק איגרות החוב הממשלתיות השקליות והצמודות מיתנו אך במעט ירידות אלו. 

לסקירה מלאה

 תחזית תשואות קופות הגמל חודש אוגוסט- תשואה שלילית - 05.09.2011

אוגוסט 2011: תשואה שלילית של כ-2.5% לקופות הגמל כתוצאה מהירידות בשוק המניות ובשוק איגרות החוב הקונצרניות

 

לסקירה מלאה