ארכיון סקירה שבועית

ארגון ה-OECD הוריד תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית ל-3% - 21.02.2016
· ברבעון האחרון של  2015 נרשמה האצת הצמיחה במשק בכל המרכיבים. חלקה הגדול נבעה מגידול מהיר ברכישות הרכבים. אנו צופים שהצמיחה תסתכם ב-2.3% בשנת 2016 בהובלה של הצריכה הפרטית, הציבורית וההשקעות בבנייה למגורים. · בנק ישראל צפוי להשאיר את הריבית לא שינוי. · ארגון ה-OECD הוריד תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית ל-3%, בעיקר בגלל המדינות המפותחות. · נמשכת חולשה בנתונים הכלכליים באירופה. · ניכרת ירידה חדה ביצוא בכל המדינות הגדולות באסי...

לסקירה מלאה

הריבית השלילית מזיקה יותר מעוזרת - 14.02.2016
עיקרי הדברים • השכר הממוצע במשק ממשיך לצמוח בקצב יחסית גבוה, במיוחד במונחים ריאליים. עיקר הנהנים מהגידול במשרות ובשכר הנם בעלי השכר הנמוך והבינוני, מה שמגביר את הצריכה הפרטית.• גם ההתפתחויות בסנטימנט הצרכני תומכות בגידול בצריכה.• חל גידול בהוצאות ובהכנסות הממשלה. להערכתנו, הסיכוי להורדת מסים נוספת אינו גבוה.• יצוא הסחורות מישראל אומנם עלה, אך הגידול משקף בעיקר את פעילותן של טבע, כיל ואינטל. ביתר הענפים היצוא ירד.• הנתונים בארה"ב...

לסקירה מלאה

למרות דו"ח תעסוקה טוב בארה"ב ה-FED לא הולך להעלות ריבית בקרוב - 07.02.2016
עיקרי הדברים • שוק העבודה בישראל מראה סימנים של הגעה לתעסוקה מלאה. מצב זה צפוי להגביר לחצי שכר ולתמוך בצריכה הפרטית ובאינפלציה.• נמשכת הירידה במכירות הדירות החדשות בישראל. אנו מעריכים ששוק הדיור ימשיך להתקרר.• הרכישות בכרטיסי אשראי בישראל האיצו במחצית השנייה של השנה.• לפי בנק ישראל, הממשלה צריכה לקצץ 14 מיליארד ₪ כדי לעמוד בתקרת ההוצאות בתקציב לשנת 2017. הקואליציה הצרה תתקשה לבצע קיצוץ בגודל זה.• דו"ח התעסוקה האמריקאי מאשר ששוק ...

לסקירה מלאה

האטה בכלכלה האמריקאית - הבנקים המרכזיים בעולם מעלים הילוך - 31.01.2016
עיקרי הדברים • המדד המשולב של בנק ישראל מצביע על המשך צמיחת המשק בקצב של כ-2.0%-2.5%. להבדיל מההתפתחויות בשנה האחרונה, רכיבי הצריכה הפרטית נחלשו במקצת ורכיבי הייצור והיצוא התחזקו.• האינדיקאטורים השוטפים של הצריכה הפרטית במשק עשויים להיות מוטים כלפי מטה בגלל העלייה המשמעותית שחלה בשנה האחרונה ברכישות הצרכנים בחו"ל, בפרט באמצעות האינטרנט.• מסתמנת האטה בגידול באשראי הצרכני שלא לדיור במשק.• הבנקים המרכזיים חוזרים להגביר את התמיכה בפ...

לסקירה מלאה

הצמיחה המתונה במשק ממשיכה - 24.01.2016
עיקרי הדברים · שיפור קל נרשם בסקר החברות במשק של בנק ישראל לרבעון הרביעי. הנתונים הכלכליים השוטפים מצביעים שהמשק המשיך להתרחב בקצב מתון ברבעון האחרון. · בנק ישראל לא צפוי לשנות את הריבית, אך צפוי לציין שגברו הסיכונים להשגת יעד האינפלציה. פחתו הסיכויים להעלאת הריבית בישראל עוד השנה. · קרן המטבע שוב הורידה את תחזית הצמיחה. חלק גדול מהעדכון ומהאכזבה מהביצועים של הכלכלה העולמית בשנת 2015 נובע מהמיתון בברזיל ורוסיה. · נמשכת הרעה ...

לסקירה מלאה

נתוני המאקרו בסין מהשבוע החולף מצביעים על מגמה חיובית - 17.01.2016
עיקרי הדברים · משקל הסעיפים במדד המחירים לצרכן שרשמו ירידה היה בחודשים האחרונים הגדול ביותר בחמש השנים האחרונות. למדד האחרון היה אופי דיפלציוני מובהק. הורדנו את תחזית האינפלציה ל-12 החודשים ל-0%. · למרות הגירעון הנמוך בשנת 2015, הממשלה תתקשה להגיע ליעד הגירעון השנה. · הירידה ביחס חוב לתוצר בישראל הושגה בעיקר בגלל הפער הגדול בין הירידה במדד המחירים לצרכן, שחלקה נובעת מצעדי הממשלה, לבין העלייה במדד המחירים של התמ"ג. · היצוא מיש...

לסקירה מלאה

נתוני המאקרו הכלכליים באירופה ממשיכים להיות חיוביים - 10.01.2016
עיקרי הדברים · מתרבים הסימנים המעידים על האטה בענף הנדל"ן בישראל. · מימוש הסיכון הסיני, עליו הצבענו בתחזית השנתית, התרחש מהר מדי. יחד עם זאת, מהנתונים הכלכליים השונים קשה להסיק שמאחורי הירידות בבורסת סין עומדת הרעה נוספת משמעותית בכלכלתה מעבר למה שכבר היה ידוע או שהירידות מאיימות להוביל לאותה הרעה שתתפשט גם על המדינות האחרות. · להערכתנו, סין רחוקה מהתסריט של "נחיתה קשה" והרבה יותר סביר שהצמיחה בה תמשיך להתמתן בהדרגה תוך המשך ה...

לסקירה מלאה

העלאת הריבית בארה"ב ופרסום מדד המחירים בישראל מרכזים את תשומת לב המשקיעים בישראל - 27.12.2015
עיקרי הדברים  הממצאים מראים שחל שינוי במגמה בשוק השכירות. מחירי השכירות ירדו באזור המרכז. כמו כן, ירדו מחירי השכירות של הדירות החדשות. בעקבות שינוי ההערכות, הורדנו את התחזית לעליית סעיף הדיור במדד מ-2.0% ל-0.5%. גם בסעיף המזון צפויה התמתנות מחירים בעקבות הירידה במחירי יבוא התשומות לתעשיית המזון והצעדים הנוספים שננקטו ועוד צפויים להינקט ע"י הממשלה. כתוצאה מההשפעה המצטברת של הוזלת סעיף הדיור והמזון הורדנו את תחזית האינפ...

לסקירה מלאה

במקביל להעלאת הריבית בארה"ב, הנתונים באירופה משתפרים - 20.12.2015
עיקרי הדברים · העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים בישראל בתוספת לעודף בהשקעות הישירות הזורמות אל המשק מספקים תמיכה בשקל. יחד עם זאת, בניכוי יבוא הדלק, העודף בחשבון הסחורות כמעט נעלם. · אמירתה של נגידת בנק ישראל בשבוע שעבר עשויה להעיד שהבנק עומד להתייחס פחות אל סל המטבעות ויותר לדולר האמריקאי, מה שיכול להוביל לשינוי במדיניותו. · תחזיות ריבית ה-FED הונמכו משמעותית, מה שלא בא לידי ביטוי בחציון התחזיות. אנו מעריכים שה-FED יעלה...

לסקירה מלאה

ה- FED האמריקאי לקראת שבוע גורלי במיוחד - 13.12.2015
עיקרי הדברים · העלייה בסך השכר הריאלי בישראל בשנה האחרונה שתמכה בצריכה הפרטית עשויה להתמתן בשנה הבאה. · בסקר הערכת מגמות בעסקים חלה ירידה חדה בציפיות החברות לפעילות בחודשים הקרובים. · הסנטימנט הצרכני בישראל השתפר. שוב עלה משקל הצרכנים ששוקלים לרכוש דירה בשנה הקרובה. · למרות הגידול המשמעותי בגמר בנייה, לא צפוי להיווצר עודף היצע בשוק הדירות להשכרה שיוזיל באופן ניכר את סעיף הדיור במדד המחירים. · הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכ...

לסקירה מלאה

השווקים המתפתחים מאותתים על סימנים חיוביים - 06.12.2015
עיקרי הדברים · השווקים באירופה נפלו בעקבות ניהול ציפיות כושל ע"י הבנק המרכזי האירופאי, כאשר למעשה לא נדרשו תמריצים מוניטאריים חזקים יותר מאלה שהוצגו, נוכח המצב הכלכלי ביבשת. להערכתנו, השווקים צפויים להתאושש מהירידות. · הנתונים הכלכליים באירופה היו מעורבים. האבטלה ירדה ומדד מנהלי הרכש בתעשייה עלה. לעומת זאת, הופיעו סימני חולשה במכירות הקמעונאיות. · העלאת הריבית בארה"ב בפגישה הקרובה של ה-FED זה כמעט עניין סגור. אולם, חולשה ניכרת...

לסקירה מלאה

בינתיים, לא ניכרת פגיעה משמעותית בפעילות המשק מהאירועים הביטחוניים - 29.11.2015
עיקרי הדברים • הנתונים הראשוניים לפעילות המשק הישראלי לחודש אוקטובר, כגון המכירות ברשתות השיווק ולינות תיירים, אינם משקפים לעת עתה פגיעה משמעותית כתוצאה מהאירועים הביטחוניים.• נמשכת חולשה ביצוא השירותים בנוסף לחולשה שניכרת ביצוא הסחורות.• עלייה בשיעור האבטלה, ירידה במשרות פנויות ועלייה בתביעות דמי אבטלה עשויים להיות הסימנים הראשונים לחולשה בשוק העבודה, אך עדיין מוקדם להסיק מסקנות.• הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להיות טובים ולא נר...

לסקירה מלאה

נתוני שוק העבודה בארה"ב תומכים בעליית הריבית - 08.11.2015
עיקרי הדברים · גורמים רבים פועלים לבלום המשך עליית המחירים בשוק הנדל"ן הישראלי. תהליך זה חיובי מבחינת הקטנת הסיכונים הפיננסיים לטווח הארוך, אך טומן סיכונים רבים אם יתרחש מהר מדי, במיוחד על רקע ההאטה בצמיחת המשק ועלייה באבטלה. · ביצועי תקציב המדינה ממשיכים להיות טובים, אך ניכרת האטה בגביית מס החברות. אם הסיבות להאטה הינן מעבר לגורמים חד פעמיים, הדבר עלול לשקף סימן ראשון להאטה בגביית המסים האחרים. · נתוני שוק העבודה האמריקאי היו ח...

לסקירה מלאה

נמשכת עלייה בפרמיית הסיכון של ישראל - 01.11.2015
עיקרי הדברים · הייצור התעשייתי במשק עלה אומנם, אך כנראה בעיקר בגלל הייצור בענף הכימיקליים.על פי האינדיקאטורים המעודכנים, הצריכה הפרטית כנראה לא נחלשה לפני האירועים הביטחוניים.בחזית היצוא ניכרת חולשה לא רק ביצוא הסחורות  אלא גם ביצוא השירותים. · לאחר הודעת ריבית ה-FED, עלה הסיכוי לעליית הריבית בדצמבר. אנו מעריכים שבסיכוי גבוה יותר הריבית בארה"ב תעלה בשנת 2016. נתוני האינפלציה בפועל וציפיות האינפלציה בארה"ב נחלשו, מה שצפוי להפ...

לסקירה מלאה

מלחמת המטבעות העולמית עולה שלב - 25.10.2015
עיקרי הדברים · היצוא ללא ענף התרופות בישראל עלה בחודשים האחרונים. אולם, התמונה שעולה מסקרים שונים בענף התעשייה מצביעה על פסימיות גדולה לגבי העתיד. · גירעון הסחר של ישראל נמצא במגמת עלייה ועשוי, בשילוב עם הלחצים הנובעים מהמצב הביטחוני וההורדה האפשרית של הריבית בישראל, להגביר לחצים לפיחות השקל. · מאומדני הלמ"ס לצמיחה בשנת 2015 נגזרת צמיחה נמוכה מאוד במחצית השנייה של השנה. במיוחד ניכרת ירידה בצמיחה של הצריכה הפרטית, זאת עוד בלי להתח...

לסקירה מלאה

נתונים טובים לצרכנים לצד נתונים חלשים לתעשייה משאירים את סימן השאלה סביב העלאת הריבית בארה"ב - 18.10.2015
עיקרי הדברים · מדד המחירים לצרכן בישראל הושפע בהיקף כולל של כ-0.45% מההוזלות החד-פעמיות של החשמל, מביטול אגרת הטלוויזיה ומהוזלת הדלק. מנגד, התייקרות הירקות הוסיפה כ-0.3% למדד. מדד חודש אוקטובר צפוי להיות מושפע כלפי מטה מהמצב הביטחוני. · ללא ההוזלות היזומות ע"י הממשלה וללא הוזלת הדלק שהסתכמו יחד ב בכ-1.3%, האינפלציה בשנה האחרונה הייתה עדיין נמוכה מיעד האינפלציה, אך נמצאת במגמת  עלייה. ·  חלה ירידה חדה בציפי...

לסקירה מלאה

ה FED האמריקאי משאיר את אפשרות העלאת הריבית על השולחן - 11.10.2015
עיקרי הדברים · הנתונים הכלכליים במשק, כולל ביצועי התקציב, רכישות בכרטיסי אשראי ועלייה בשכר הממוצע היו חיוביים. · הורדת תחזיות הצמיחה בעולם ואולי גם ההחרפה במצב הביטחוני גרמו למשרד האוצר להשמיע בשבוע שעבר הערכות לפיהן יתכן והתחזיות לשנת 2016 עליהן מושתת התקציב היו אופטימיות מדי. הורדת הגירעון המתוכנן צפויה להיות אחד הצעדים כדי להקטין את הסיכון. · היצוא בארה"ב ירד לרמה הנמוכה ביותר בשלוש השנים האחרונות. מנגד, נתוני שוק האש...

לסקירה מלאה

העלאת הריבית בארה"ב עשויה להידחות יותר ממה שחושבים - 20.09.2015
עיקרי הדברים · הנתונים המעודכנים של הצמיחה במשק מראים שהיא נשענת בעיקר על הצריכה הפרטית וההשקעות בבנייה למגורים. במחצית השנייה של השנה, הצריכה הציבורית אמורה לתמוך בצמיחה. בסה"כ, אנו מעריכים  המשק ימשיך לצמוח בקצב של כ-2.5%. · במכלול הנסיבות, בנק ישראל צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי, אך הסיכויים להורדת הריבית התחזקו לאחרונה. · ללא ההשפעות החד פעמיות של שינויי המחירים ביוזמת הממשלה והשינויים במחירי הד...

לסקירה מלאה

התייחסות של אלכס זבז'ינסקי לנעשה בשווקים - 24.08.2015
האירועים בשווקים מתרחשים על רקע ההאטה הכלכלית בסין שמשפיעה על השווקים במדינות המתפתחות וגם במדינות המערביות. השוק הישראלי, כחלק מהמערכת הפיננסית הכלל עולמית, גם הוא סופג ירידות שערים, למרות שאנחנו כמובן רחוקים מלב המשבר. אכן, קיימת האטה במשק הסיני ואולי אף חזקה יותר ממה שציפו.

לסקירה מלאה

הסיכוי להעלאת הריבית בארה"ב פוחת - 23.08.2015
עיקרי הדברים · לפי הערכתנו, נתוני הצמיחה האחרונים במשק מצביעים יותר על התנודתיות בנתונים מאשר על שינוי מגמת הצמיחה. המשק ממשיך לצמוח בקצב מתון של כ-2.5% כפי שאפיין את פעילותו במהלך השנה האחרונה. · בעקבות הורדת מחירי הדלק, החשמל והצריכה הציבורית, הורדנו את תחזית האינפלציה לשנה הקרובה ל-0.9%. · למרות שהנסיבות שתומכות בהורדת הריבית התחזקו, לפי הערכתנו, בנק ישראל לא ישנה את הריבית בהחלטתו הקרובה. · האירועים בשווקים בשבועות האחרונ...

לסקירה מלאה

שוק העבודה בישראל ממשיך להשתפר - 02.08.2015
עיקרי הדברים בדוח היציבות הפיננסית במשק למחצית הראשונה של 2015, בנק ישראל הוסיף לשני הסיכונים של שוק הנדל"ן ואג"ח החברות שהופיעו בדוחות הקודמים, סיכון חדש של השפעת הריבית הנמוכה לאורך זמן. לפי הערכתנו, חשש מפני סיכון זה מהווה השיקול העיקרי לשינוי מסריו של בנק ישראל בחודשיים האחרונים. בעקבות זאת, אנו מעריכים שהסיכוי להורדת נוספת של הריבית קטן. מצבו של שוק העבודה בישראל ממשיך להיות טוב למרות ההרעה באינדיקאטורים של הפעילות. לפי ה...

לסקירה מלאה

ירידת הצריכה הפרטית בישראל. האם ניתן להצביע על הסיבות לכך? - 27.07.2015
עיקרי הדברים  לחולשה בנתוני הייצור והיצוא במשק התווספה גם הירידה באינדיקאטורים האחרונים המשקפים את הצריכה הפרטית. יחד עם זאת, לא ברור מהן הסיבות שיכולות לפגוע בצריכה הפרטית בשלב זה. הצמיחה ברבעון השני בישראל צפויה להיות אף נמוכה יותר מאשר ברבעון הראשון. בנק ישראל צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי, אך עשוי לרכך או לבטל את המסר שהועבר לפני חודש, לפיו פחתו הסיכויים להפעלת הכלים המוניטאריים הנוספים. ירידה במחירי הסחורות תגביר את...

לסקירה מלאה

האינלפציה בישראל מתייצבת - 19.07.2015
עיקרי הדברים נמשכת הירידה ביצוא הסחורות מישראל כמעט בכל הענפים. הירידה די תואמת את ההתפתחויות בתחום סחר החוץ בעולם. בצד היבוא, חל גידול ביבוא מוצרי השקעה ומוצרי צריכה. נמשך ביקוש גבוה לעובדים במשק. יחד עם זאת, הביקוש מתרכז בענפים בעלי שכר גבוה ובעיקר בענפים בעלי שכר נמוך. גם השכר עולה יותר בקצוות של שוק העבודה ופוסח על בעלי השכר שקרוב לממוצע במשק. האינפלציה בישראל מתייצבת. אנו מעריכים שהיא תסתכם ב-1.3% ב-12 החודשים הקרובים. ...

לסקירה מלאה

שיפור במאזן הפעילות הכוללת בישראל - 12.07.2015
עיקרי הדברים · סקר הערכת מגמות בעסקים בישראל הצביע אומנם על הטבה במאזן הפעילות הכוללת, אך המגזר התעשייתי דיווח על ירידה די חדה בהזמנות ליצוא ובציפיות להזמנות. · קצב עליית השכר הממוצע במשק מתגבר, אך הוא עדיין נמוך משמעותית ממה שהיה מתבקש נוכח הרמה הנמוכה של האבטלה. · למרות הורדת תחזיות הצמיחה ע"י קרן המטבע, אנו מעריכים שהצמיחה במדינות המפותחות תתגבר במחצית השנייה של השנה. · אם המשבר ביוון ירד מהכותרות, המשקיעים יפנו שוב לבח...

לסקירה מלאה

יוון על סף תהום - 06.07.2015
יוון על סף תהום על מנת לנסות ולנחש מה יקרה לאחר שהיוונים הצביעו נגד התנאים לקבלת סיוע מהאיחוד האירופאי, צריכים לעמוד על מספר נקודות בעלות ודאות יחסית גבוהה

לסקירה מלאה

משרד האוצר מציג תחזית שמרנית לגביית המסים - 05.07.2015
עיקרי הדברים · משרד האוצר הציג תחזית שמרנית לגביית המסים. קצב גביית המסים בתחזית נמוך מהקצב בפועל. · האשראי במשק ממשיך להתרחב. · נוכח הסיכון הגובר של היפרדות יוון מגוש האירו, פרמיות הסיכון בשווקים נותרו יחסית נמוכות. נכון לסוף חודש מאי, גם לא הייתה ניכרת משיכת פיקדונות הבנקים במדינות דרום אירופה. נראה, שמעבר לטלטלה בשווקים שתמשך פרק זמן קצר, במידה ויוון תיפלט מהגוש, הפוטנציאל להתפשטות המשבר יחסית נמוך. · דוח התעסוקה בארה"ב ...

לסקירה מלאה

פרישת יוון מגוש האירו קרובה מתמיד - 28.06.2015
עיקרי הדברים · כלל האינדיקאטורים שמתייחסים לפעילות המשק מצטרפים לתמונה בעלת גוון שלילי. ניכרת ירידה בייצור והיצוא, כולל יצוא השירותים. גם האינדיקאטורים האחרונים של הצריכה הפרטית מצביעים על היחלשות. אולם, אנו מעריכים שהחולשה בצריכה הפרטית תהיה חולפת. · ההצהרות האחרונות של בנק ישראל הגבירו חוסר וודאות ביחס למדיניותו ומטרותיו. · התחזית לעליית הריבית שהציג בנק ישראל נראית קיצונית מדי גם ביחס להערכות שלנו ובשווקים וגם ביחס ל...

לסקירה מלאה

מסתמנת עלייה בסביבת האינפלציה באירופה - 21.06.2015
עיקרי הדברים · כפי שהראו הנתונים המעודכנים של התוצר במשק ברבעון הראשון, הצמיחה בישראל מאוד לא מאוזנת ונשענת במידה רבה על עוצמתה של הצריכה הפרטית, כאשר יתר מרכיבי התוצר משקפים חולשה. · לאחר עדכון נתוני הצמיחה לרבעון הראשון, הורדנו את תחזית הצמיחה במשק לשנת 2015 ל-3%. · במכלול השיקולים, אנו מעריכים שקיים סיכוי גבוה שבנק ישראל יוריד את הריבית בפגישתו השבוע ו/או ינקוט בצעדים מוניטאריים מרחיבים אחרים. · מאזן התשלומים לרבעון ה...

לסקירה מלאה

אי הוודאות סביב יוון מתקרבת לסיום - 14.06.2015
עיקרי הדברים · ירידה ביצוא בישראל ברוב הענפים תואמת את הירידה בסחר החוץ בעולם. גם היבוא נמצא ברמה נמוכה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. · השכר הריאלי במשק ממשיך לעלות והשכר הממוצע הריאלי במגזר העסקי עלה לראשונה מעל הרמה שהייתה בשנת 2007, מה שצפוי לתמוך בצריכה הפרטית. · הכנסות ממסים משקפות שיפור בפעילות המשק. תקציב דו שנתי מעלה את הסיכון לזעזועים בעתיד. · השקל היה בין המטבעות החזקים ביותר בעולם בחודש האחרון. ניכרים סימנים של אפשר...

לסקירה מלאה

יש גידול מהיר מאוד בהלוואות לצרכנים במשק ברבעון הראשון של השנה - 31.05.2015
עיקרי הדברים   • האשראי הצרכני שלא לדיור גדל בחודשים ינואר-מרץ בקצב שנתי של כ-30%. קצב גידול כל כך גבוה לאורך זמן מעלה את הסיכון הפיננסי במשק.• גם האשראי העסקי רושם עלייה שתואמת את ההתרחבות בפעילות המשק.• מצבו של שוק העבודה משתפר מהר הרבה יותר מאשר התחזיות של בנק ישראל.• השקל היה המטבע החזק ביותר ביחס לדולר בשבוע האחרון ושערו מול סל המטבעות ירד כמעט לתחתית שנקבעה אשתקד. בנק ישראל לא נקט בינתיים שום צעד ...

לסקירה מלאה

דו"חות הבנקים מצביעים על שיפור בפעילות הכלכלית במשק - 25.05.2015
עיקרי הדברים · הגורם העיקרי שהוריד את קצב הצמיחה במשק ברבעון הראשון לרמה של 2.5% היו הוצאות הממשלה. אלמלא הממשלה שפעלה ללא תקציב, הצמיחה במשק הייתה עומדת על כ- 3.5%-4.0%.  במיוחד בולטת התרחבות מהירה בצריכה הפרטית. · דוחות הבנקים מציגים גידול בכל סוגי האשראי שמעיד על השיפור בפעילות הכלכלית במשק. · אנו מעריכים שבנק ישראל לא ישנה את הריבית במשק בהחלטתו השבוע. במצב הכלכלי הנוכחי, הריבית צפויה להישאר ללא שינוי גם בחודשים הקרוב...

לסקירה מלאה

פוחת הסיכוי להעלאת הריבית בארה"ב בחודשים הקרובים - 17.05.2015
עיקרי הדברים · מדד המחירים לחודש אפריל שעלה ב-0.6% (0.9% ללא הדיור) משקף עלייה מסוימת בסביבת האינפלציה שהחלה בחודשים האחרונים. אנו מעריכים שהאינפלציה ב-12החודשים הבאים תסתכם בכ-1.4%. · פחת הסיכוי להפעלת תמריצים נוספים ע"י בנק ישראל. אנו ממשיכים להעריך שהריבית תישאר ללא שינוי בחודשים הבאים. · נתוני היצוא התעשייתי היו חלשים בחודשים האחרונים כמעט בכל הענפים. יחד עם זאת, נתוני הייצור התעשייתי בחודשים האחרונים המשיכו להצביע על התרח...

לסקירה מלאה

גידול בהיקף האשראי הפרטי והעסקי לצד עלייה בשכר הריאלי תומכים בצריכה הפרטית במשק - 10.05.2015
עיקרי הדברים · השכר השוטף במשק עולה באיטיות. התרומה העיקרית להאצת הגידול בסך השכר הריאלי נובעת מהאינפלציה השלילית. · האשראי הצרכני, כולל המשכנתאות, ממשיך לגדול בקצב גבוה ולתמוך בצריכה הפרטית. גם גידול באשראי העסקי מעיד על התרחבות  בפעילות המשק. · נמשך גידול מהיר בהשקעות הישירות של הזרים במשק. · עדכנו כלפי מעלה ל-0.6% את התחזית למדד של חודש אפריל בעקבות עליית מחירי הפירות והירקות. · נתוני שוק העבודה האמריקאי ממחישים שהע...

לסקירה מלאה

ההתרחבות במשק נמשכת, במיוחד בסעיף הצריכה הפרטית - 03.05.2015
עיקרי הדברים · הורדנו את תחזית האינפלציה השנתית ל-1.1% בעקבות הפטור ממע"מ על מוצרי יסוד, שעל הפרסומים, אמור להיות מוטל בחודשים הקרובים. · האינדיקאטורים האחרונים ממשיכים להצביע על המשך התרחבות בפעילות המשק, במיוחד בצריכה הפרטית שצפויה לקבל חיזוק מהגדלת תשלומי העברה. · שיעור האבטלה נותר יציב בחודש מרץ, אך שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ירד בחדות, בעיקר בגילאים הצעירים. הגדלת תשלומי העברה עלולה להחריף את הירידה בהשתתפות בכוח העבודה. ...

לסקירה מלאה

ריבית בנק ישראל צפויה להישאר ללא שינוי
עיקרי הדברים · מדד אמון הצרכנים בישראל עלה לרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2012. שיפור באמון צפוי לתמוך בצריכה הפרטית. · לפי סקר הערכת מגמות בעסקים, חל שיפור חד במצבו של ענף הבנייה. לעומת זאת, החברות במגזר התעשייה היו פסימיות יותר, בעיקר בקשר להזמנות ליצוא. · מגמה לא אחידה ניכרת ביצוא התעשייתי, תוך עלייה ביצוא של תעשיות טכנולוגיה עילית. בעולם ניכרת האטה בהתרחבות סחר החוץ, כאשר קצב צמיחת היבוא אל המדינות המפותחות עלה לראשונה על זה ש...

לסקירה מלאה

הסיכוי לפשיטת רגל ביוון מתחזק
עיקרי הדברים · בחודשים האחרונים הצטברו עודפים בגביית המסים מעבר לתכנון בסך של כ-4 מיליארד ₪, מה שמעיד על האצת הפעילות במשק ומאפשר לממשלה החדשה מרחב תמרון גדול יחסית. · האוצר הנפיק לראשונה בחודש מרץ יותר אג"ח לא סחירות לקרנות הפנסיה מאשר האג"ח הסחירות בשוק. חוסר האיזון בין ביקוש להיצע בשוק האג"ח הסחיר עשוי לעוות הערכות הריבית והאינפלציה הגלומות בו. · למרות שהשקל חזר לנקודה ערב הורדת הריבית בחודש פברואר ולמרות האינפלציה הנמו...

לסקירה מלאה

מדד המחירים לצרכן מחכה להחלטת הממשלה על המע"מ למוצרי היסוד
עיקרי הדברים ·  פרוטוקול ישיבת הריבית האחרונה של בנק ישראל חשף שהורדת הריבית ו/או תוכנית הקלה כמותית לא נשקלו כאופציה מיידית ע"י חברי הועדה המוניטארית. לפי הערכתנו, הסיכוי להורדת הריבית לשלילית או לצעדים אחרים יחסית נמוך לאור מצבו של המשק והסיכונים מהתנפחות בועתית בשוק האג"ח והנדל"ן. · נמשכת התרחבות של האשראי במשק, הן במגזר העסקי והן בפרטי, אשר תתמוך בפעילות הכלכלית. · עלות הרכבת הקואליציה עשויה להגדיל משמעותית את בסיס ההוצ...

לסקירה מלאה

השיפור בצריכה הפרטית נמשך, במקביל לירידה נוספת בשיעור האבטלה - 29.03.2015
עיקרי הדברים · האינדיקאטורים במשק ממשיכים להצביע על השיפור בצריכה הפרטית, כולל בצריכת המזון. · במגזר היצרני התמונה מעורבת יותר ואינה מעידה באופן חד משמעי על מפנה חיובי בפעילות. · שיעור האבטלה במשק ממשיך לרדת. ירידה חדה ביחס בין מספר המובטלים למספר משרות פתוחות צפוי להגביר לחצים להעלאת השכר. · גידול בהשקעות בענפים שונים של המגזר העסקי בישראל במכונות וציוד בשנת 2014 מעיד על שיפור בביטחון החברות. · לפי הערכתנו, מרבית הסיכ...

לסקירה מלאה

סיכוי לרכישות אג"ח על ידי בנק ישראל נמוך מאוד - 22.03.2015
עיקרי הדברים • סביבת האינפלציה במשק צפויה לעלות בצורה מתונה בשנה הקרובה. אנו צופים שהאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים תגיע ל-1.3%.• מספר משרות פנויות במשק עלה בחודשים האחרונים בשיעור גבוה מאוד. ירידה באבטלה וגידול בביקוש לעובדים צפויים להוביל לעלייה בשכר.• אנו מעריכים שבנק ישראל לא ישיק תוכנית לרכישות אג"ח ולא יוריד את הריבית בפגישה הקרובה.• הניסיון של הריבית השלילית בעולם מראה שהיא לא בהכרח תשיג את המטרות שבנק ישראל מעוניין בה...

לסקירה מלאה

הדולר ממשיך להתחזק, הנפט ממשיך להיחלש - 15.03.2015
עיקרי הדברים · מרכיבי צמיחת המשק ברבעון הרביעי היו חזקים יותר מאשר בעדכון הראשון. · ניכרת ירידה ביצוא התעשייתי במונחים דולריים אשר תואמת את הירידה בסחר העולמי. הסנטימנט העסקי במשק נותר כמעט ללא שינוי. החברות צופות גידול בביקושים לשוק המקומי וליצוא. · הסנטימנט הצרכני במשק ממשיך להשתפר. · השינוי האפשרי בהקצאת האג"ח המיועדות עשוי להוביל לגידול בעודף היצע בשוק האג"ח הסחיר. · מתרבים סימני עליית "חום" בשוק הדיור – הביקושים עול...

לסקירה מלאה

הסיכוי להעלאת הריבית בארה"ב בחודש ספטמבר עלה ל-60% - 08.03.2015
עיקרי הדברים · שוק העבודה האמריקאי ממשיך להפגין עוצמה וצפוי להגיע לתעסוקה מלאה עד אמצע השנה, תוך יצירת משרות בקצב הגבוה ביותר מאז תחילת שנות האלפיים. · השכר הנומינאלי בארה"ב עולה בקצב מתון, אך השכר הריאלי מאיץ. סך ההכנסה הריאלית הפנויה עולה במהירות ותורמת לגידול בצריכה. · הסיכוי להעלאת הריבית בארה"ב בחודש ספטמבר עלה ל-60%. · ענפי היצוא בארה"ב, בעיקר של הסחורות, מציגים ירידה בפעילות בעקבות התחזקות הדולר. · ה-ECB פרסם את הפ...

לסקירה מלאה

הורדת הריבית של בנק ישראל מעלה את הסיכון הפיננסי במשק - 01.03.2015
עיקרי הדברים · הנתונים הכלכליים במשק ממשיכים להצביע על שיפור בפעילות. · הורדת הריבית של בנק ישראל מעלה את הסיכון הפיננסי במשק. · מבחינת ההשפעה על שוק האג"ח, לא נותרו לבנק ישראל כלים רבים. הורדת הריבית מתחת לאפס מיושמת בינתיים בעולם רק במקרים חריגים, התערבות  בשוק האג"ח אינה עומדת על הפרק והגדלת רכישות המט"ח לאו דווקא תטיב עם שוק האג"ח. · במספר המדינות הגדולות באירופה, בקנדה ובארה"ב מדדי המחירים היו גבוהים מהציפיות. ציפ...

לסקירה מלאה

תכנית הסיוע ליוון - עוד ארבעה חודשים של אוויר - 22.02.2015
עיקרי הדברים · הצמיחה החריגה ברבעון הרביעי בישראל נבעה בחלקה הגדול מהרכישות המוגברות של כלי רכב ע"י הצרכנים והמגזר העסקי ומהוצאות הביטחון הגבוהות. יחד עם זאת, גם ללא ההשפעות הזמניות, הפעילות במשק השתפרה בחודשים האחרונים של שנת 2014. · האינדיקאטורים האחרונים בישראל מצביעים על המשך שיפור בייצור התעשייתי, פדיון בענפי המשק ובשוק העבודה. · בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו השבוע. · ההארכה של ארבעה חודשים בתוכנית...

לסקירה מלאה

השיפור במצבו של המגזר העסקי בישראל צפוי להימשך - 08.02.2015
עיקרי הדברים · לפי סקר החברות של בנק ישראל, מצב המגזר העסקי השתפר ברבעון הרביעי והשיפור צפוי להימשך גם ברבעון הראשון. · נמשכת האצה בגידול הריאלי בסך השכר המשולם במשק. השכר לבעלי שכר נמוך עלה בשנה האחרונה בשיעור גבוה יותר מאשר לבעלי שכר גבוה, כאשר האינפלציה לחמישון התחתון הייתה נמוכה יותר מאשר לחמישון העליון, מה שתומך בצריכה הפרטית. · למרות ההתחזקות הנמשכת של השקל בעקבות מלחמת המטבעות המחריפה בעולם, לפי הערכתנו, הריבית בישראל...

לסקירה מלאה

המשבר ביוון מאיים להשפיע על הגוש האירופאי - 01.02.2015
עיקרי הדברים · בחודשים האחרונים ניכר גידול מהיר באשראי הפרטי שלא למגורים בישראל. שילוב של גידול באשראי זה יחד עם המשך התנפחות שוק הדיור, על רקע החרפת מלחמת המטבעות בעולם, מציבים דילמה קשה בפני בנק ישראל. אנו מעריכים שבמכלול הנסיבות, הריבית בישראל תישאר ללא שינוי בחודשים הקרובים. · עלה הסיכון מהתפשטות המשבר ביוון אל הגוש האירופאי. · הצריכה הפרטית בארה"ב ממשיכה לצמוח בשיעור מואץ וצפויה אף להגביר את הקצב בחודשים הבאים. לעומת זאת...

לסקירה מלאה

תוכנית ה-ECB גדולה מהציפיות ויוצרת תנאים פיננסיים נוחים להתאוששות אירופה - 25.01.2015
עיקרי הדברים · נמשך שיפור בנתונים הכלכליים במשק. במיוחד בולט השיפור בצריכה הפרטית. · בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית במשק ללא שינוי, למרות גל הורדות הריבית בעולם. · תוכנית ה-ECB גדולה משמעותית מהצפוי ובעצם אינה מוגבלת בזמן. בדומה לתוכניות הרחבה שהיו בעולם, היא צפויה להטיב עם ביצועי נכסי הסיכון. · ניכר שיפור בנתונים הכלכליים באירופה. כמו כן, התגברו המאמצים של הפוליטיקאים לקידום רפורמות מבניות, במיוחד באיטליה. על רקע שיפור ניכר...

לסקירה מלאה

סביבת האינפלציה במשק התייצבה ואינה מוסיפה לרדת - 18.01.2015
עיקרי הדברים · סביבת האינפלציה במשק התייצבה ואינה מוסיפה לרדת. השפעת הפיחות על האינפלציה תקטן בעקבות ההיחלשות  החדה של האירו ביחס לשקל. קצב העלייה בסעיף הדיור מתגבר. אנו צופים שהאינפלציה בשנה הקרובה תעלה ב-0.5%, אך לאחר מדד ינואר ומרץ, ציפיות האינפלציה צפויות לעלות ל-1.1%-1.3%. · היבוא לישראל של חומרי הגלם ומוצרי הצריכה רשם עלייה בחודש דצמבר. היצוא התעשייתי, ללא היצוא של טבע ואינטל, ירד במונחים דולריים. · ...

לסקירה מלאה

הנתונים החיוביים של ארה"ב ממשיכים להתחזק, בעוד שאירופה מתקשה להתאושש - 11.01.2015
עיקרי הדברים · שיעור האבטלה בארה"ב ממשיך לרדת, כולל של האבטלה "העמוקה". תוספת המשרות בשנת 2014 הייתה הגבוהה ביותר מאז 1999, אך שכר העבודה עולה בקצב נמוך. לפי הערכתנו, שכר העבודה הממוצע מושפע מתוספת גדולה של עובדים חדשים בשכר יחסית נמוך. השכר הממוצע צפוי לעלות בהמשך. · בעקבות נתוני שוק העבודה, הבנק המרכזי האמריקאי לא צריך להקדים, אך גם לא לדחות את העלאת הריבית שצפויה להיות באמצע שנת 2015, מה שלא מגולם בשוק האג"ח. · הנתונים באירופ...

לסקירה מלאה

בנק ישראל מעלה את תחזית הצמיחה למשק בשנת 2015 - 04.01.2015
עיקרי הדברים · בנק ישראל מעלה את תחזית הצמיחה למשק בשנת 2015, תוך ירידה בתחזית לכל המרכיבים למעט הצריכה הציבורית. אנו מעריכים שהצמיחה בשנת 2015 תהיה גבוהה יותר ממה שצופה בנק ישראל. · על פי האינדיקאטורים השוטפים, נראה, שהגידול בצריכה הפרטית בחודשים האחרונים היה חזק יותר ממה שניתן היה לצפות מההתאוששות אחרי "צוק איתן". · בחודשים האחרונים חלה האצה בקצב הגידול של האשראי הפרטי שלא למגורים. · למרות השיפור בצריכה הפרטית, שיעור החיסכון ...

לסקירה מלאה

שיפור בצריכה הפרטית, היצוא והייצור במשק הישראלי - 28.12.2014
עיקרי הדברים · האינדיקאטורים של הצריכה הפרטית, היצוא והייצור במשק משקפים מגמת שיפור שבחלקו נובע מהשפעת המלחמה בעזה. · לפי הנתונים האחרונים, שוק העבודה בישראל נמצא במצב טוב יותר ממה שהערכנו קודם. · בעקבות השיפור הצפוי בצריכה הפרטית במשק המתבסס על הוזלת הדלק, החשמל והמים, ירידה בשיעור האבטלה וההעלאה הצפויה בשכר מינימום, כמו גם בעקבות השיפור בתחזית ליצוא בגלל התקדמות מהירה במשק האמריקאי, העלנו את תחזית הצמיחה למשק הישראלי לשנת 2015...

לסקירה מלאה

התחזקות הצריכה הפרטית במשק על רקע הגידול באשראי - 30.11.2014
עיקרי הדברים · העדכונים האחרונים משקפים שיפור בפעילות המשק בחודשים האחרונים שחלקו ניתן לייחס ליציאה מהמלחמה. במיוחד בולט השיפור בצריכה הפרטית. · בתקופה האחרונה ניכר גידול באשראי במשק ובפרט באשראי העסקי. · סביבת האינפלציה במשק עשויה לעלות בחודשים הבאים בהשפעה של שיפור בצריכה, גידול באשראי ופיחות השקל. מנגד, עומדת  ההוזלה הצפויה במחיר הדלק והוזלת מחירי החשמל והמים. · הירידה המצטברת במחירי הנפט, עלויות מימון זולות והתחזקות ה...

לסקירה מלאה

עלייה במדד המחירים של חודש אוקטובר אינה מבשרת על שינוי באינפלציה הנמוכה - 16.11.2014
עיקרי הדברים · עלייה במדד המחירים לחודש אוקטובר מעל התחזית אינה מבשרת על השינוי בסביבת האינפלציה המתונה. נמשכת האטה באינפלציה של הרכיבים הלא סחירים שמשקפת השפעת הביקושים המקומיים. · בחודשיים האחרונים חלה עלייה יחסית מהירה ביצוא התעשייתי. לעומת זאת, יבוא חומרי גלם ומוצרי השקעה ממשיך לרדת. אנו מעריכים שהיצוא ימשיך להשתפר. · הסנטימנט במגזר העסקי בישראל ממשיך להיות נמוך. במיוחד מטרידה הרעה בציפיות החברות למספר המועסקים. הסנטימנט הצר...

לסקירה מלאה

הביקוש לדירות בישראל חוזר לעלות - 09.11.2014
עיקרי הדברים · עלייה בשכר הממוצע הריאלי בישראל משקפת בעיקר ירידה בכמות המשרות בענפים שהשכר בהם נמוך מהשכר הממוצע, והאינפלציה השלילית. · מהנאום האחרון של נגידת בנק ישראל אפשר להבין שבכוונת הבנק להוריד את הריבית ולבצע הקלה כמותית, אם לא יעמוד ביעדיו. · חלה עלייה מחודשת בביקוש לדירות חדשות. · לאחר סיום הקלה כמותית בארה"ב, הבנקים המרכזיים בעולם הפכו לאגרסיביים יותר. לאחר הצעד המפתיע של BOJ, ה-ECB מפרסם הודעת ריבית "נצית". כמו כן, ...

לסקירה מלאה

האינדיקטורים המובילים במדד המשולב של בנק ישראל מצביעים על התאוששות הצריכה הפרטית בישראל - 02.11.2014
עיקרי הדברים   · לפי האינדיקאטורים הראשוניים, חלה התאוששות בצריכה בישראל אחרי סיום המלחמה. · לעומת זאת, התחזיות של המגזר העסקי השתפרו רק במעט, במיוחד מטרידה הירידה בתחזיות ליצוא התעשייתי. · ניכרת מגמת האטה בשוק העבודה בישראל. · הבנק המרכזי היפני הגדיל במפתיע את התמריצים. מאזנו של הבנק ביחס לתוצר כבר כעת כפול מאשר בבנקים המרכזיים הגדולים האחרים בעולם. · ברבעון האחרון חל שיפור בתנאי האשראי הבנקאי באירופה ובביקוש לאשראי. לע...

לסקירה מלאה

נתונים חלשים של המגזר היצרני אל מול מצב סביר של הצרכנים - 26.10.2014
עיקרי הדברים · נתוני הייצוא התעשייתי לא מצביעים על התאוששות. גם יבוא חומרי גלם ומוצרי השקעה ממשיך לרדת. סנטימנט המגזר העסקי ממשיך להיות נמוך. · האינדיקאטורים שעולים ממדד אמון הצרכנים מצביעים על שיפור מסוים במצב הצרכנים לעומת שנה שעברה. מדיניות הריבית הנמוכה גורמת להגברת התוכניות לביצוע רכישות גדולות. · להערכתנו, קיים סיכוי גבוה שבנק  ישראל יחליט להוריד את הריבית.  · למרות סימני שאלה רבים ביחס לתוכנית הרכישות, בנק יש...

לסקירה מלאה

קרן המטבע העולמית הורידה את תחזית הצמיחה העולמית לשנת 2014 ו -2015 - 19.10.2014
עיקרי הדברים · מדד המחירים לחודש ספטמבר ירד ב-0.3%, מתחת לתחזיות. באף קבוצה ראשית של המוצרים והשירותים במדד לא נרשמה עליית מחירים. הורדנו את תחזית האינפלציה ל-12 חודשים מ-0.8% ל-0.6%. · בעקבות פרסום המדד, בנק ישראל עשוי להוריד את הריבית במשק בשיעור של עד 0.25%. · פחת הסיכוי להעלאה מוקדמת מהצפוי של הריבית בארה"ב. · בעקבות הפחתת הסיכוי להעלאת הריבית המוקדמת בארה"ב, פיחות השקל עשוי להאט. · התנודתיות החדה בשווקים הפיננסיים ב...

לסקירה מלאה

הגירעון בשנה הנוכחית צפוי לגדול ל-3.5% - 4.0% - 28.09.2014
עיקרי הדברים · מההבנות שהושגו לגבי תקציב המדינה ערב החג, ניתן להבין שחלק מהדרישות של מערכת הביטחון יענו במסגרת התקציב לשנת 2014, מה שצפוי להוביל להגדלת הגירעון בשנה הנוכחית ל-3.5%-4.0%. · הנתונים הכלכליים במשק שמתפרסמים לאחרונה היו חלשים, אך רובם מתייחסים לחודשים יולי ואוגוסט בהם הייתה המלחמה. · בנק ישראל עשוי להוריד ריבית אילו הנתונים לחודשים ספטמבר-אוקטובר לא יציגו התאוששות ברורה בפעילות המשק אחרי סיום המלחמה. ·...

לסקירה מלאה

על אף הגדלת הגרעון לשנת 2015, דירוג האשראי של ישראל לא יירד - 21.09.2014
עיקרי הדברים · נתוני הצמיחה למחצית הראשונה של השנה עודכנו כלפי מטה, זאת תוך עדכון כלפי מעלה לצריכה הפרטית. אנו צופים שבשנת 2015 תעלה הצמיחה ל-3.0%. · ירידה באינפלציה במשק מתרחשת תוך שמירה על קצב הגידול הריאלי בצריכה הפרטית ללא המזון ואף עלייתו. מצב זה עשוי להעיד שלהגברת התחרות במשק ועליה במודעות הצרכנים יש משקל משמעותי בירידה בסביבת האינפלציה. · כמות הכסף במשק ממשיכה לעלות, אך בניגוד לעבר, הקשר עם סביבת האינפלציה נותק. · ירידת ...

לסקירה מלאה

בנק ישראל במאמצים להחזרת האינפלציה לתחום היעד - 14.09.2014
עיקרי הדברים · לפי סקר הלמ"ס, חלה ירידה במדד הציפיות מגזר העסקי, בעיקר בגלל הירידה בביקושים בשוק המקומי. כמו כן, ירדו הציפיות לגבי גיוס עובדים חדשים. · יצוא הסחורות, שכנראה הושפע מהמלחמה, המשיך לרדת גם בחודש אוגוסט. פיחות השקל וירידה במחירי הסחורות בעולם צפויים לשפר את רווחיות היצוא. · ניכרת ירידה בקצב הגידול במספר משרות שכיר במשק הישראלי. · התחזקות הדולר בעולם, עלייה בגירעון המסחרי וירידה בשער פורוורד של השקל ביחס לשער הנו...

לסקירה מלאה

ההאטה בביקושים המקומיים משפיעה על מגמת המשק הישראלי - 07.09.2014
עיקרי הדברים · סקר החברות של בנק ישראל מאושש שחלה הרעה במצבו של המגזר העסקי ברבעון הראשון. מקורה לאו דווקא במכירות ליצוא אלא בחולשה בביקושים המקומיים. · על רקע הירידה בהתחלות הבנייה ובריבית, קשה לצפות לירידה במחירי הדירות בישראל, אלא רק אם המשק הישראלי יכנס להאטה עמוקה. · כתוצאה מהחלטות ה-ECB, מאזנו צפוי לגדול בכטריליון אירו כתוצאה מתוכנית הרכישות וממתן הלוואות לבנקים. אולם, צעדים אלה עלולים להיתקל בקשיים יישומיים ולא צפויים...

לסקירה מלאה

הגרעון הממשלתי בשנת 2015 עשוי לעבור את ה- 4% - 31.08.2014
עיקרי הדברים · אנו מעריכים שללא ההתאמות הנדרשות בתקציב הממשלה, הגירעון בשנת 2015 יכול להגיע מעל לרמה של 4% גם ללא הרעה נוספת במצב הכלכלי וירידה בגביית המסים. · הנתונים הכלכליים במשק ממשיכים להצביע על האטה, אך תקופת המלחמה מקשה לקבל תמונה "נקיה" של ההתפתחות בחודשים האחרונים. · להערכתנו, הסיכויים להורדת הריבית ע"י בנק ישראל לרמה אפסית או השקת תוכנית הרכישות בדומה לשנת 2009, נמוכים. · הניסיון בעולם מראה שבמדינות בהן הריבית עומדת ...

לסקירה מלאה

הירידה בסעיפי הצריכה הפרטית וההשקעה בבניה עומדים מאחורי ההאטה הכלכלית במשק - 24.08.2014
עיקרי הדברים · ההאטה בצמיחת המשק נובעת ממספר תחומים ספציפיים. ניכרת האטה בצריכת המזון, בהשקעות בבנייה למגורים ולא למגורים וביצוא הסחורות. ביתר התחומים לא הייתה האטה בצמיחה ואף נרשם שיפור. · בנק ישראל צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו השבוע. פיחות השקל מקטין סיכוי להורדת ריבית נוספת אך היא עדיין אפשרית בחודשים הקרובים. · ניכרים סימני האטה בשוק הנדל"ן הסיני, מה שמעלה סיכון למשק הסיני. · בבנקים המרכזיים בארה"ב ובבריטניה מתעורר...

לסקירה מלאה

הירידה בצריכת המזון וההשקעה בבניה עומדים מאחורי ההאטה הכלכלית - 24.08.2014
עיקרי הדברים · ההאטה בצמיחת המשק נובעת ממספר תחומים ספציפיים. ניכרת האטה בצריכת המזון, בהשקעות בבנייה למגורים ולא למגורים וביצוא הסחורות. ביתר התחומים לא הייתה האטה בצמיחה ואף נרשם שיפור. · בנק ישראל צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו השבוע. פיחות השקל מקטין סיכוי להורדת ריבית נוספת אך היא עדיין אפשרית בחודשים הקרובים. · ניכרים סימני האטה בשוק הנדל"ן הסיני, מה שמעלה סיכון למשק הסיני. · בבנקים המרכזיים בארה"ב ובבריטניה מתעו...

לסקירה מלאה

הירידה בסעיפי צריכת המזון וההשקעה בבנייה עומדים מאחורי ההאטה בכלכלה הישראלית - 24.08.2014
עיקרי הדברים · ההאטה בצמיחת המשק נובעת ממספר תחומים ספציפיים. ניכרת האטה בצריכת המזון, בהשקעות בבנייה למגורים ולא למגורים וביצוא הסחורות. ביתר התחומים לא הייתה האטה בצמיחה ואף נרשם שיפור. · בנק ישראל צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו השבוע. פיחות השקל מקטין סיכוי להורדת ריבית נוספת אך היא עדיין אפשרית בחודשים הקרובים. · ניכרים סימני האטה בשוק הנדל"ן הסיני, מה שמעלה סיכון למשק הסיני. · בבנקים המרכזיים בארה"ב ובבריטניה מתעו...

לסקירה מלאה

האטה בצמיחת המדינות המובילות באירופה - 17.08.2014
עיקרי הדברים • במדד המחירים לחודש יולי הורגשה השפעת המלחמה, כאשר סעיפי צריכה רבים היו נמוכים מהתחזית, למעט הנסיעות לחו"ל. סביבת האינפלציה ממשיכה להיות מתונה.• בחודשים האחרונים חל שיפור קל בנתוני היצוא ללא ענף התרופות התנודתי. גם בנתוני היבוא חל גידול קל ביבוא חומרי גלם ומוצרי צריכה.• בחודש יולי נמשכה האטה בגביית המסים. הגירעון התקציבי צפוי לגדול משמעותית השנה ובשנה הבאה.• הכלכלות הגדולות באירופה שוב מאטות, חלקית בגלל הסיבות המבניות ו...

לסקירה מלאה

תחזית צמיחת המשק הישראלי מתעדכנת כלפי מטה בכ - 0.5% - 10.08.2014
עיקרי הדברים · לפי הערכתנו, הפגיעה בתוצר כתוצאה מהמלחמה עד כה הסתכמה בכ-0.5%. הורדנו את תחזית הצמיחה לשנת 2014 ל-2.5%. להימשכות המלחמה לתקופה ארוכה עלולה להיות השפעה שמזכירה יותר את ההשלכות הכלכליות של האינתיפאדה השנייה. · הגירעון התקציבי צפוי לעלות ל-3.5% השנה ובשנת 2015. העלויות התקציביות של המלחמה לא צפויות לגרום להשפעה משמעותית על שוק האג"ח. · לפי הדו"ח שפרסמה קרן המטבע, הסיכון למשבר בכלכלה הסינית הנו נמוך בטווח הקצר. לעומת ...

לסקירה מלאה

למרות הצמיחה החזקה בארה"ב, העלאת הריבית עדיין לא קרובה - 03.08.2014
עיקרי הדברים • עודפי מזומנים שבידי משרד האוצר מאפשרים לו לא להגדיל היקפי ההנפקות כדי לכסות את העלויות של המלחמה בעזה.• מהודעת הריבית של בנק ישראל ומדבריהם של הבכירים בבנק, ניתן ללמוד שבנק ישראל אינו פוסל להוריד את הריבית מתחת לרמה של 0.50%, במידה והנסיבות יצדיקו זאת. כמו כן, עלה הסיכוי להגברת התערבותו בשוק המט"ח.• ניכרים סימני חולשה בשוק העבודה בישראל. אנו מעריכים ששיעור האבטלה במשק ימשיך לעלות במחצית השנייה של השנה.• הורדנו את תחזית...

לסקירה מלאה

המשק נכנס למלחמה בנסיבות כלכליות לא נוחות - 27.07.2014
עיקרי הדברים • כל מרכיבי המדד המשולב של בנק ישראל צמחו ברבעון השני פחות או התכווצו יותר מאשר ברבעון הראשון. עובדה זה מצביעה שצפויה האטה נוספת בצמיחת המשק ברבעון השני.• הנסיבות הכלכליות במסגרתן מתקיימת המלחמה בעזה עלולות להקשות על ההתאוששות המהירה של המשק אחרי סיום המבצע, בשונה משהיה במבצעים האחרונים. • הירידה שהייתה בחודשים האחרונים ביצוא לאירופה, היעד העיקרי ליצוא הסחורות מישראל, עלולה להחמיר בעקבות התחזקות השקל ביחס לאירו.• קרן המט...

לסקירה מלאה

סין מציגה נתוני צמיחה שמכים את הציפיות, אך נראה שהבעיות בכלכלתה לא נפתרות - 20.07.2014
עיקרי הדברים• הצמיחה ברבעון הראשון עודכנה כלפי מעלה ל-2.9%. אולם, הנתונים הכלכליים השוטפים היו חלשים, למעט הנתונים המתייחסים לשוק העבודה. במיוחד בולטת חולשה ברבעון השני ביצוא התעשייתי.• אנו מעריכים שמאזן השיקולים תומך עדיין בהשארת הריבית בישראל ללא שינוי. הנתונים הכלכליים לחודשים יולי-אוגוסט יושפעו מהמבצע בעזה ויקשו על בנק ישראל לקבל החלטות. • קרן המטבע הבינלאומית אומרת בדו"ח מיוחד שבלי זירוז רפורמות באירופה, וצעדים נמרצים של הבנק ...

לסקירה מלאה

האטה בגביית המיסים ומגמה מעורבת בשוק העבודה - 13.07.2014
עיקרי הדברים · מופיעים סימנים של האטה בפעילות המשק בנתונים השוטפים של גביית המסים. · הצעת האוצר לתקציב לשנת 2015 מתבססת על הנחות צמיחה יחסית שמרניות. אולם, האוצר מציע לחרוג מיעד הגירעון הקבוע בחוק. אילו ההאטה במשק תחריף או המבצע בעזה יתארך, האוצר יידרש להחלטות תקציביות לא פופולריות שספק אם יש לו נכונות לבצעם. · הנתונים הכלכליים במשק ממשיכים להיות מעורבים. חולשה במשרות שכיר ובשכר מחד ושיפור בסקר הערכת מגמות בעסקים מאידך. · משקלו...

לסקירה מלאה

לא רק בנק ישראל מתקשה לבלום את התחזקות המטבע - 06.07.2014
עיקרי הדברים · המשך גידול במשרות חדשות בארה"ב בשנה הקרובה, בקצב של החצי השנה האחרונה, עשוי להוריד את שיעור האבטלה לרמה של כ-5%. במידה ויתרחש, ריבית ה-FED תתחיל לעלות מוקדם מהצפוי. · המשק האמריקאי מייצר הרבה יותר משרות בענפים בעלי שכר נמוך מאשר לפני המשבר. עובדה זו מסבירה את העלייה המתונה בשכר הממוצע. · האשראי הבנקאי הצרכני בארה"ב צומח בקצב מהיר מתחילת השנה ועשוי לגרום להאצת האינפלציה ללא גידול משמעותי בשכר הממוצע. · הנגידה האמריק...

לסקירה מלאה

עדכון משמעותי לצמיחה במשק - 22.06.2014
עיקרי הדברים · רכיבי הצמיחה העדכניים משקפים שבסה"כ המשק ממשיך לצמוח בקצב מתון, כפי שהיה בשנתיים האחרונות. במבט קדימה, להמשך שיפור בכלכלה העולמית צפויה השפעה חיובית על הצמיחה בישראל. · ניכר שיפור משמעותי ביצוא ברבעון הראשון. המגמה בצריכה הפרטית עדיין שלילית, בעיקר בגלל ההאטה בצריכת המזון והשירותים. ההתכווצות בהשקעות מובלת ע"י הירידה בהשקעות בבנייה למגורים. · עודף תנועות הון נכנסות שמקורן בסחר החוץ ובהשקעות ישירות ממש...

לסקירה מלאה

הבנק המרכזי האמריקאי צפוי לאותת על התקדמות לקראת העלאת הריבית - 15.06.2014
עיקרי הדברים   · הנתונים הכלכליים במשק ממשיכים להצביע על תמונה לא אחידה. · נתוני יצוא הסחורות בחודשים האחרונים נחלשו משמעותית בענפים רבים. לעומת זאת, בנתוני סקר הערכת מגמות בתעשייה, הערכת המנהלים הייתה הגבוהה ביותר מאז ינואר 2013. · גם בחודש מאי תקציב המדינה נותר בעודף תוך עלייה בגביית המסים מעבר למתוכנן. אולם, גביית המסים ללא שינוי חקיקה וללא הכנסות חד פעמיות כמעט לא צומחת. · הנתונים המתייחסים לשוק ...

לסקירה מלאה

הורדת הריבית באירופה - מסקנות והשלכות - 08.06.2014
עיקרי הדברים • רכישות בכרטיסי אשראי בישראל משקפות האטה בחודשים האחרונים, אך כפי שמראים הנתונים, הגורם המשמעותי להאטה הייתה ככל הנראה הסטת רכישות הישראלים לחו"ל באמצעות האינטרנט. • תוכנית ה-ECB צפויה להשפיע בעיקר על השווקים הפיננסיים ע"י צמצום נוסף במרווחי האג"ח באירופה ומחוץ לה. גם שוק המניות צפוי לקבל תמיכה מהצעדים של ה-ECB. מבחינה כלכלית, ההשפעה עשויה לבוא לידי ביטוי רק בטווח הארוך כאשר אי הוודאות לגבי יעילותה הכלכלית די גבוהה.• ...

לסקירה מלאה

היצע הדירות עוד לא בשל לתוכנית ה- 0% מע"מ - 01.06.2014
עיקרי הדברים • בחודשיים האחרונים נרשמה הרעה מסוימת בנתוני שוק העבודה בישראל.• האשראי למגזר העסקי ממשיך להתכווץ ומצביע על ירידה בהשקעות של המגזר העסקי.• על פי הנתונים של המכירות ברשתות השיווק, בחודשים מרץ ואפריל נבלמה המגמה השלילית והחלה התאוששות מסוימת.• מלאי הדירות החדשות הזמינות למכירה קטן מדי ביחס לביקושים חריגים שעשויים להתעורר לאחר כניסה לתוקף של ביטול המע"מ לדירה ראשונה.• הורדנו את תחזית האינפלציה למדד המחירים של חודש מאי ל-...

לסקירה מלאה

המשק האמריקאי במגמת שיפור - 04.05.2014
עיקרי הדברים   · על פי האינדיקאטורים השונים במשק, קשה לזהות מגמת האצה בפעילות, כפי שציין בנק ישראל בהודעת הריבית. נראה שהמשק ממשיך להתרחב בקצב יחסית יציב של כ-3%, כאשר הצריכה הפרטית נחלשת וענפי הייצור, הייצוא וההשקעות מתחזקים.   · נתוני התוצר לרבעון הראשון בארה"ב משקפים תופעה חולפת שהיא תוצאה של פגעי מזג האוויר. הנתונים השוטפים מציגים חזרה מהירה להתרחבות אחרי האטה בחורף.   · נתוני שוק העבודה האמריק...

לסקירה מלאה

פתיחת שוק החלב והבשר בישראל לתחרות עשויה להוריד את האינפלציה - 27.04.2014
עיקרי הדברים · צעדי הממשלה להורדת מכסים בתחום החלב והבשר עשויים, על פי הערכתנו, להוריד כ-0.1% ממדד המחירים לצרכן ב-12 החודשים הקרובים. · אנו מעריכים שבמכלול השיקולים, בנק ישראל יותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו השבוע. · הנתונים הכלכליים שהתפרסמו בשבוע האחרון בארה"ב היו חזקים ברובם. במיוחד נציין את העלייה בהזמנות מוצרי בני קיימא ועליה בסנטימנט הצרכני. לעומת זאת, נתוני שוק הנדל"ן ממשיכים לאכזב. · גם באירופה היו ...

לסקירה מלאה

ה- Fed האמריקאי עשוי שלא לעמוד בהבטחתו - 22.04.2014
עיקרי הדברים • בחודש מרץ נרשמה ירידה חדה בנתוני היצוא של ענפי התרופות, רכיבים אלקטרוניים וכימיקלים.• סקר הערכת מגמות בעסקים בישראל הצביע על ירידה בהערכות החברות בכל הענפים, במיוחד בענף הקמעונאות.• מחירי הסחורות בעולם רשמו עלייה ניכרת בחודש האחרון.• חל שיפור משמעותי בנתונים הכלכליים בארה"ב. חלק מהשיפור נובע כנראה מסגירת הפערים שנוצרו בתקופת החורף.• גישת נגידת ה-FED שמעריכה שקיים פער גדול בין הצמיחה בפועל לפוטנציאל הצמיחה במשק האמריקאי...

לסקירה מלאה

המשק לא מממש את הפוטנציאל שלו - 06.04.2014
עיקרי הדברים •  בדוח השנתי מעלה בנק ישראל את ההערכה לקצב הצמיחה הפוטנציאלי של המשק, מציין שגבר האיזון בין הביקוש להיצע בשוק הדירות להשכרה, מציין שהמרווחים בשוק הקונצרני נמוכים מדי, מצביע על התאמה תקציבית משמעותית הנדרשת בשנים הקרובות כדי לעמוד ביעדים הפיסקאליים ועוד. • על פי הדיווחים, גם בחודש מרץ הצריכה הפרטית בישראל הייתה חלשה בהמשך לחודשיים הראשונים של השנה. הורדנו את תחזית האינפלציה לחודש מרץ ל-0.2%.• נתוני שוק העבודה האמריק...

לסקירה מלאה

הצעדים המתוכננים בשוק הדיור עשויים לגרום לגירעון לחרוג מהיעד של 3% - 30.03.2014
עיקרי הדברים • הצעדים המתוכננים בשוק הדיור עשויים לגרום לגירעון לחרוג מהיעד של 3% עקב תת ביצוע בצד ההכנסות ממגוון המקורות בתחום הנדל"ן.• נתוני שוק העבודה בישראל ממשיכים להצביע על עוצמתו. יחד עם זאת, נתוני ביטוח לאומי מראים ששיעור האבטלה נמצא ברמה נמוכה בעיקר בזכות התעסוקה בקרב העובדים בעלי ניסיון מועט והשכלה נמוכה. • ניכרת חולשה בצריכה הפרטית בחודשים האחרונים. אנו מעריכים שתופעה זו עשויה להיות זמנית.• על פי התחזית של מחלקת המחקר בבנק...

לסקירה מלאה

השוק הקדים את המועד הצפוי של העלאת הריבית בארה"ב - 23.03.2014
עיקרי הדברים • הנתונים השוטפים במשק ממשיכים להצביע על שיפור בפעילות, תוך התרחבות בייצור התעשייתי, בפדיון ענפי המשק וביצוא השירותים.• האינדיקאטורים של הצריכה הפרטית לא משקפים שיפור דומה.• סביבת האינפלציה של המוצרים והשירותים הלא סחירים במשק לא הייתה כל כך נמוכה בשנה האחרונה.• הצעדים המתוכננים של האוצר בתחום הדיור צפויים לגרום להתייקרות סעיף הדיור במדד המחירים בטווח הקצר לפני שתהיה להם השפעה ממתנת על המחירים.• אנו מעריכים שבנק ישראל לא...

לסקירה מלאה

שיפור בצמיחה ברבעון הרביעי עשוי לסמן מפנה חיובי במשק הישראלי - 17.03.2014
עיקרי הדברים • סביבת האינפלציה נותרה מתונה, למרות צמיחה יחסית חזקה בצריכה הפרטית בשנה האחרונה. מחירי הדירות בבעלות מתמתנים. ניכרת עליית מחירי היבוא אל ישראל. • שיפור בצמיחה ברבעון הרביעי עשוי לסמן מפנה חיובי במשק הישראלי.• סקר הערכת מגמות בעסקים של הלמ"ס מראים שהסנטימנט של המגזר העסקי השתפר. • בחודשים האחרונים גדל בעיקר היצוא של ענפי התרופות, הכימיקליים והרכיבים האלקטרוניים. בענפים האחרים היצוא נחלש.• העודף במאזן התשלומים של ישראל בש...

לסקירה מלאה

הגירעון הממשלתי ביחס לתוצר ירד לרמה של 2.7%, כמעט הנמוך ביותר מאז המשבר - 09.03.2014
עיקרי הדברים: • הגירעון הממשלתי ביחס לתוצר ירד לרמה של 2.7%, כמעט הנמוך ביותר מאז המשבר. יחד עם זאת, נתוני גביית המסים לא מצביעים באופן חד משמעי על שיפור בפעילות המשק. • מספר חוקים חשובים המטפלים ביוקר המחיה אושרו בשלבים שונים של תהליכי חקיקה בשבוע שעבר.• למרות מזג האוויר, נתוני שוק העבודה האמריקאי הפתיעו לטובה, כאשר מספר האינדיקאטורים המובילים מצביעים על סיכוי גבוה לשיפור משמעותי בחודשים הבאים, כולל עלייה בשכר. • מרבית הנתונים באיר...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: האינדיקטורים השונים מראים שפעילות המשק נמצאת במומנטום חיובי - 23.02.2014
עיקרי הדברים: • גידול בשימושים המקומיים בתוצר שכוללים את הצריכה הפרטית, הציבורית, היצוא וההשקעות מצביעים על שיפור בפעילות המשק במחצית השנייה של השנה, למרות הירידה בקצב הצמיחה.• הנתונים השוטפים במשק משקפים שיפור בפעילות, בעיקר בייצור וביצוא. האינדיקאטורים של הצריכה הפרטית היו חלשים יחסית. • אנו חושבים שהריבית תישאר ללא שינוי בהחלטתו הקרובה של בנק ישראל. אנו סבורים גם שהשוק נותן הערכה מוגזמת לסיכוי להורדת ריבית בהמשך. • הנתונים הכלכלי...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: סביבת האינפלציה בירידה, אבל לא לאורך זמן - 16.02.2014
עיקרי הדברים: • מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר ירד ב-0.6% לעומת ציפיות לירידה של 0.3%.• בשמונה מתוך עשרת סעיפי המדד נרשמו ירידות מחירים. מספר המוצרים והשירותים שהוזלו בחודש ינואר היה  הגבוה ביותר בהשוואה לשנה האחרונה.• עיקר ההשפעה לירידה במדד הגיע מסעיפי ההלבשה וההנעלה, הדיור והמזון. • סביבת האינפלציה במשק צפויה להישאר מתונה, אך במבט קדימה, שיפור בכלכלה העולמית והמקומית על רקע המשך מדיניות מוניטארית מאוד מרחיבה, שינוי מגמת ...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: כמעט ואין סיכוי להפחתת הריבית בישראל בחודשים הקרובים - 09.02.2014
עיקרי הדברים: • העודף בתקציב המדינה בסך של 4.4 מיליארד ₪ שנרשם בחודש ינואר משקף לא רק הוצאות נמוכות אלא בעיקר גידול בגביית המסים העקיפים והישירים. לא ברור מהי הסיבה לגידול בגביית המסים אך יתכן שחלקו משקף שיפור בפעילות הייצור והיצוא. • גידול בגביית המסים והיחלשות השקל מקטינים להערכתנו סיכוי להפחתת הריבית. • פיחות השקל בשבוע האחרון התרחש יחד עם עלייה בפרמיית הסיכון של ישראל.• נתוני שוק העבודה האמריקאי היו מאכזבים מבחינת תוספת המשרות, ...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: בנק ישראל משנה אסטרטגיה - 02.02.2014
עיקרי הדברים: • שיעור האבטלה בישראל עלה בחודש דצמבר, אך הנתונים הרבעוניים מציגים גידול במספר המועסקים במגזר העסקי, כאשר ענפי התעשייה, הבינוי והשירותים הובילו את המגמה.• בנק ישראל מצליח למנוע ייסוף השקל ביחס למטבעות העיקריים מבלי להוריד את הריבית. להערכתנו, הסיכוי להורדת ריבית בחודשים הבאים נמוך.• הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להיות בסה"כ חיוביים, כאשר בולטת העוצמה של הצריכה הפרטית. לעומת זאת, מרבית הנתונים אודות פעילות שוק הנדל"ן ...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: המדינות המפותחות עולות והמתפתחות דורכות במקום ואפילו נחלשות - 26.01.2014
עיקרי הדברים: • חולשה במכירות הקמעונאיות ובמכירות ברשתות השיווק מצטרפת לסדרת נתונים אחרים המעידים על היחלשות הצריכה במשק הישראלי.• בצד נתוני הייצור והיצוא חל שיפור מסוים אשר "מחפה" על החולשה בצריכה הפרטית.• האשראי העסקי ירד בשנת 2013. ירידה באשראי העסקי בעבר התרחשה רק כאשר המשק היה במיתון. • להערכתנו, בנק ישראל יותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו הקרובה. • ראש הממשלה הצטרף להתבטאויות של קובעי המדיניות האחרים בישראל שמעניקות תמיכה לשקל...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: הכלכלה האמריקאית ממשיכה להשתפר, אך השווקים נעצרו - 19.01.2014
עיקרי הדברים: • הגירעון הנמוך בישראל בשנת 2013 נוצר כתוצאה משילוב בין הכנסות חד פעמיות לבין תת ביצוע בצד ההוצאות ואינו מעלה את הסיכוי להשגת יעד הגירעון בשנת 2014.• בחודש דצמבר נרשמה ירידה הן בגביית המסים הישירים והן העקיפים.• האוצר מתכנן הנפקה באירו בזמן הקרוב. לדעתנו, בשנה הנוכחית, משרד האוצר היה צריך למלא את כל צרכי הגיוס רק בשוק המקומי.• נתוני סחר חוץ האחרונים אינם מצביעים על התאוששות ביצוא, במיוחד בתעשיות ברמת טכנולוגיה נמוכה יו...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: מצטברים הסימנים שמעידים על האטה אפשרית בפעילות המשק הישראלי - 12.01.2014
עיקרי הדברים: • מצטברים הסימנים שמעידים על האטה אפשרית בפעילות המשק הישראלי. בשבוע שעבר התפרסמו נתונים שמשקפים ירידה במספר משרות שכיר בחודשים האחרונים, בעיקר במגזר העסקי.• סקר הערכת מגמות בעסקים הצביע על הרעה במצבו הנוכחי של המגזר העסקי ובציפיותיו לעתיד. יחד עם זאת, חל שיפור בתחזיות היצוא.• קרן המטבע הבינלאומית מתכננת להעלות את תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית, לאחר שבשלוש השנים האחרונות נאלצה להוריד את התחזית בהתמדה. כמו כן, גם הגופים ה...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: האינדיקאטורים האחרונים במשק מצביעים על האטה בצריכה הפרטית - 05.01.2014
עיקרי הדברים • הצמיחה ללא השפעת הגז התמתנה בשיעור משמעותי בשנת 2013 לעומת השנים הקודמות.• מנוע הצמיחה בשנה הקודמת הייתה הצריכה הפרטית שהשתפרה על רקע הצריכה הנמוכה בשנת 2012, שוק עבודה חזק, הגדלת מינוף הצרכן ומשיכת חסכונות.• האינדיקאטורים האחרונים במשק מצביעים על האטה בצריכה הפרטית.• האבטלה בישראל ממשיכה לרדת אך אינה מייצרת לחצים לעליית השכר.• מדדי מנהלי הרכש בתעשייה באירופה ממשיכים להשתפר למעט בצרפת בה המצב מ...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: ישראל לא תהיה צ'כיה ולא תציב ריצפה לשער החליפין - 29.12.2013
עיקרי הדברים • אנחנו מעריכים שהריבית של בנק ישראל תישאר ללא שינוי לפחות עד המחצית השנייה של שנת 2014.• אנו מעריכים שלא צפויה התערבות משמעותית בשוק המט"ח ע"י קובעי המדיניות בישראל והסיכוי להצבת רצפה לשע"ח הינו נמוך.• אימוץ כלל ההוצאה הממשלתית החדש יחייב קיצוץ עמוק יותר בתקציב לשנים הבאות. ניסיון העבר מלמד שהגידול המשמעותי ביותר בתקציבים בשנים האחרונות היה דווקא במשרדים האזרחיים ולכן הם יספגו גם את רוב הקיצוץ.• מדדי...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: ההורדות בריבית נעצרות - 22.12.2013
עיקרי הדברים: • הגירעון בחשבון השוטף ברבעון השלישי שמתווסף לעודף בתנועות הון יוצאות, פיננסיות וישירות, על פני הנכנסות אל ישראל אמורים ליצור לחץ להיחלשות השקל.• הנתונים השוטפים במשק מעידים שקצב הצמיחה הנוכחי ממשיך תוך ירידה בביקושים הפנימיים וגידול ביצוא.• האינפלציה בישראל הושפעה בשנה האחרונה מסביבת אינפלציה מתונה בעולם מחד, אך מאידך המחירים שלא עומדים בתחרות מול היבוא עלו בשיעור יחסית גבוה. • שינוי במדיניות ה-FED מפחית באופן ניכר את...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: שיפור ביצוא נובע בעיקר מעלייה ביצוא של ענפי התרופות והרכיבים האלקטרוניים - 15.12.2013
עיקרי הדברים: • בחודש נובמבר חל שיפור בגביית המסים. יחד עם זאת, מתחילת השנה סך עודף גביית המסים מעבר למתוכנן שנובע מצמיחת המשק תרם לא יותר מ-0.2% לשיפור בגירעון. • בשנה הבאה צפוי גיוס נטו שלילי בסך של כ-10 מיליארד ₪ בשוק האג"ח הממשלתי הסחיר, זאת לעומת גיוס נטו חיובי השנה.• שיפור ביצוא נובע בעיקר מעלייה ביצוא של ענפי התרופות והרכיבים האלקטרוניים. שיפור זה אינו משקף שינוי במגמת חולשת היצוא, למרות שיפור בסחר העולמי. • גידול ביבוא מוצרי...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: גדל הסיכוי לתחילת צמצום הרכישות ע"י ה-FED - 08.12.2013
עיקרי הדברים: • גדל הסיכוי לתחילת צמצום הרכישות ע"י ה-FED כבר בפגישתו הקרובה. הנסיבות שתומכות ביציאת ה-FED:1.  נתונים כלכליים חזקים בארה"ב.2. עלייה בסיכוי למניעת השבתה נוספת של הממשל בחודש ינואר.3. המשך עליות במחירי הנכסים, כולל הנדל"ן והנכסים הפיננסיים.• עדכון נתוני הצמיחה לרבעון השלישי בארה"ב מ-2.8% ל-3.6% התרחש כולו בזכות עדכון כלפי מעלה בתרומת גידול במלאים ל-1.6%. • בחודש נובמבר התווספו למשק האמריקאי יותר משרות בענפים בעלי ...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: שיעור האבטלה במשק ממשיך לרדת. יחד עם זאת, חלה עלייה חדה בתביעות דמי אבטלה - 01.12.2013
עיקרי הדברים: • שיעור האבטלה במשק ממשיך לרדת. יחד עם זאת, חלה עלייה חדה בתביעות דמי אבטלה. כמו כן, ניכרת עלייה בכמות המשכנתאות בפיגור ובשיעור הצ'קים החוזרים שעלולים להעיד על הרעה במצבו של הצרכן.• ניכרת ירידה חדה בביקוש לדירות לבנייה עצמית. לעומת זאת, הרכישות מקבלנים ירדו בשיעור קטן בלבד.• בשנת 2014 צפוי להיווצר עודף של דירות להשכרה, מה שיכול למתן את עליות המחירים ולהשפיע על מדד המחירים.• עקום התשואות השקליות מגלם שהריבית בישראל תתחי...

לסקירה מלאה

תחזית לשנת 2015 - 24.11.2013
 לאחר ירידה בצמיחה העולמית שנרשמה בארבע השנים האחרונות, מסתמנת בשנת 2014 התייצבות בקצב הצמיחה ואף עליה בשנה הבאה. ארה"ב הגיעה רק לאמצע המחזור הכלכלי וצפויה להמשיך ולשפר קצב ההתאוששות בשנה הבאה. בהשפעה של הגעה לתעסוקה מלאה, עלייה בסביבת האינפלציה המקומית ועליית הסיכון בשווקים הפיננסיים, ה-FED צפוי להתחיל להעלות ריבית באמצע השנה הבאה. תשואות האג"ח צפויות לעלות עד למועד תחילת העלאות הריבית לרמות של כ-3.0% (אג"ח ל-10 שנים). שוק ...

לסקירה מלאה

תחזית לשנת 2014 - 24.11.2013
עיקרי הדברים: • בדומה לשנים הקודמות גם בשנת 2014, קיים סיכוי גבוה שהמשק העולמי יצמח בקצב נמוך מהתחזית.• ארה"ב צפויה להגביר את קצב הצמיחה.• אירופה צפויה בעיקר לאכזב.• משקלה של הכלכלה הסינית בצמיחה העולמית הינו הגבוה ביותר. שינוי במודל הצמיחה הסיני תוך שמירה על קצב הצמיחה הנוכחי נראית כמשימה קשה לביצוע ולכן סין מהווה גורם סיכון עיקרי לתחזית.• כלכלות מתפתחות רבות זקוקות לרפורמות מבניות כדי לחזור לקצב צמיחה שהיה לפני מספר שנים. יישום הר...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: עיקר ההפתעות במדד המחירים לצרכן באו מסעיף הדיור ומסעיפי צריכה שונים - 17.11.2013
עיקרי הדברים: • עיקר ההפתעות במדד המחירים לצרכן באו מסעיף הדיור ומסעיפי צריכה שונים. אנו לא מעריכים שההפתעה במדד מעידה על האצה בקצב האינפלציה במשק וצופים שמדד המחירים ב-12 החודשים הקרובים יעלה ב-1.6%.• מחירי הדירות בבעלות ממשיכים לעלות בקצב גבוה ממה שהוערך קודם.• בחודשים האחרונים חל שיפור בנתוני היצוא במשק. המגמה ביצוא הישראלי תואמת את השיפור בסחר בעולם. גם היבוא ממשיך להתרחב.• מדד אמון הצרכנים בישראל ממשיך להשתפר. לעומתו, סקר הערכת...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: גידול בכמות המשרות בארה"ב מצביע על המשך שיפור בשוק העבודה האמריקאי - 10.11.2013
עיקרי הדברים:   • הגידול בסך השכר במשק נמצא במגמת ירידה, מה שצפוי למתן את הביקושים והלחצים להעלאת המחירים. • לפי דבריה של נגידת בנק ישראל, לצמצום רכישות ה-FED תהיה השפעה משמעותית לשינוי כיוון מדיניותו של בנק ישראל. • הסיכוי להורדת הריבית בהחלטתו הקרובה של בנק ישראל נמוך, אך גורמים אחרים, כולל "מלחמת הריביות", שהוצתה מחדש אחרי הורדת הריבית ע"י ECB עשויים להוביל להורדת הריבית בהמשך. • גידול בקצב הצמיחה בארה"ב ברבעון השלישי ה...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: נתוני שוק העבודה במשק ממשיכים להצביע על ירידה בשיעור האבטלה - 03.11.2013
עיקרי הדברים:  נתוני שוק העבודה במשק ממשיכים להצביע על ירידה בשיעור האבטלה לרמה של 6.1% ברבעון השלישי לעומת 6.8% ברבעון הקודם. יחד עם זאת, נמשכת ירידה במשקל המועסקים במגזר העסקי אשר ירד לרמה שהייתה לפני עשור. אנו מעריכים ששיעור האבטלה יעלה בשנת 2014. • הכמות הנרכשת של דירות חדשות המשיכה לגדול בחודש ספטמבר.• מתעמק תהליך של ירידה במינוף המגזר העסקי במשק.• בנק ישראל עשוי להוריד ריבית פעם נוספת בחודשים הקרובים.• עדכנו את תחזיות...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו השבוע - 27.10.2013
סקירה שבועית. מאקרו ושוק אג"ח עיקרי הדברים: • מכלול הנתונים הכלכליים שהתפרסמו לאחרונה בישראל עלול להצביע על הרעה בפעילות, כאשר מעבר לחולשה בנתוני הייצור והיבוא גם הביקושים הצרכניים מראים סימני התמתנות. • בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו השבוע. • למרות הכרזתו של שר האוצר לגבי הצעדים שינקטו ע"י משרד האוצר בשיתוף עם בנק ישראל להיחלשות השקל, הסבירות למהלך מסוג זה הינה נמוכה. יחד עם זאת, הרעה בסחר החוץ של ישראל כבר ...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: מדד המחירים האחרון חיזק את ההערכה שסביבת האינפלציה במשק ממשיכה להיות מתונה - 20.10.2013
סקירה שבועית. מאקרו ושוק אג"ח עיקרי הדברים: • נתוני היצוא מראים שהמגמה בישראל אינה שונה מהותית מההתפתחות בסחר החוץ בעולם. קיימת בעיה ספציפית בענפים בהם פועלות מספר קטן של חברות גדולות שמתמודדות עם הקשיים שאינם קשורים לחוזק של השקל. ביתר הענפים מגמת היצוא די יציבה.• נתוני היבוא מצביעים על המשך התרחבות בצריכה הפרטית. חל גידול ביבוא של מוצרי השקעה.• מדד המחירים האחרון חיזק את ההערכה שסביבת האינפלציה במשק ממשיכה להיות מתונה. הסיכון...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: ירידה בגירעון התקציבי משפרת את אמינותה של המדיניות הפיסקאלית בישראל - 13.10.2013
סקירה שבועית. מאקרו ושוק אג"ח עיקרי הדברים: • ירידה בגירעון התקציבי משפרת את אמינותה של המדיניות הפיסקאלית בישראל. אולם, גידול בהכנסות אינו מעיד עדיין באופן ברור על שיפור במצב המשק.• בחודש ספטמבר נרשם שיפור באמון הצרכנים. לעומתו, העסקים דיווחו על הרעה בציפיות. יחד עם זאת, צריכים להתייחס בזהירות לממצאי הסקר עקב תקופה קצרה מאז הושק בתחילת השנה.• קרן המטבע הפחיתה פעם נוספת את תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית בשנים 2013-2...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: מצבו של שוק העבודה בישראל ממשיך להשתפר בניגוד לתחזיות - 06.10.2013
סקירה שבועית. מאקרו ושוק אג"ח עיקרי הדברים: • מצבו של שוק העבודה בישראל ממשיך להשתפר בניגוד לתחזיות. יחד עם זאת, במחצית הראשונה של השנה נקלטו עובדים חדשים בעיקר בענפים ששייכים למגזר הציבורי. במגזר הפרטי ירדה כמות המשרות.• תנאי הסחר של ישראל ממשיכים להשתפר, אך עלייה במחירי היצוא נשחקת ע"י התחזקות השקל. בסה"כ, נפח היצוא והיבוא עלו במחצית הראשונה של השנה.• חלה האצה במכירות רשתות השיווק בחודשים יוני-אוגוסט.• שוק הנדל...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: אנו מעריכים שריבית בנק ישראל תישאר יציבה בחודשים הקרובים - 29.09.2013
סקירה שבועית. מאקרו ושוק אג"ח עיקרי הדברים: • אנו מעריכים שריבית בנק ישראל תישאר יציבה בחודשים הקרובים. שינויים בוועדה המוניטארית עשויים לגרום לשינויים בהערכות.• אילו הנסיבות הכלכליות ידרשו המשך הקלה במדיניות המוניטארית, מיצוי כלי הריבית עשוי להוביל לשימוש בכלים מוניטריים אחרים ע"י בנק ישראל.• שינויים בהערכות הצמיחה של חטיבת המחקר של בנק ישראל משקפים בעיקר את השינויים בהערכות של תרומת הצריכה הציבורית.• השבוע צפוי פדיון של כ-27 מיליא...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: נתונים כלכליים מרמזים על שיפור זמני בפעילות המשק, לממשלה עוד אין בסיס להחלטה על הפחתת מיסים - 15.09.2013
סקירה שבועית. מאקרו ושוק אג"ח עיקרי הדברים: • ביצועי תקציב המדינה אינם מצביעים על שיפור משמעותי לעומת התחזית ולא מספקים לממשלה בסיס להחלטה על הפחתת מסים.• עדכון בגובה התוצר יאפשר להגדיל במקצת את תקרת הוצאות הממשלה בתקציב לשנת 2015 ובעתיד הרחוק עשוי לשפר את דירוג האשראי. אילו הממשלה תחליט על הפחתת המס על סמך העדכון, זה עלול להוביל לעלייה ביחס חוב לתוצר.• בחודש אוגוסט ניכר שיפור בסנטימנט הצרכני ובהערכות במגזר העסקי כמעט בכל הענפים. • ...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: בישראל מומלץ להגדיל את החשיפה לאג"ח בדירוגים גבוהים, באירופה חוששים מהריבית - 08.09.2013
סקירה שבועית. מאקרו ושוק אג"ח עיקרי הדברים: • למרות העלייה בשכר הממוצע במשק, השכר הכולל, שמשפיע בפועל על הצריכה, עלה בקצב איטי יותר בגלל ההאטה בגידול במספר משרות שכיר.• מדדי מנהלי הרכש באירופה ובארה"ב המשיכו להצביע על שיפור הן במגזר היצרני והן בשירותים.• נגיד הבנק המרכזי האירופאי הביע דאגה מפני עליית הריבית וירידה בנזילות הבנקים ואמר שהבנק ישקול לנקוט צעדים כדי לשנות את המצב.• נתוני שוק העבודה האמריקאי היו חלשים מהציפיות. למרות זאת,...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: חלה ירידה חדה בשיעור האבטלה בחודש יולי - 01.09.2013
סקירה שבועית. מאקרו ושוק אג"ח עיקרי הדברים: • גידול ברכישות הדירות החדשות וירידה בהתחלות הבנייה לא מבשרים על השינויים שיכולים לחולל מפנה בר קיימא במגמת עליות המחירים בשוק הדיור.• חלה ירידה חדה בשיעור האבטלה בחודש יולי תוך גידול בשיעור ההשתתפות. אולם, צריכים להתייחס בזהירות לנתונים החודשיים. יחד עם זאת, חשוב לציין שבשנה האחרונה מתגברת עלייה בקצב גביית מס הכנסה משכר עבודה. • המוקד העיקרי של אי הוודאות בעולם עובר אל המדינות המתפתחות שס...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: הסיכוי להורדת ריבית בישראל פוחת, מותירים המלצתנו לגבי אירופה שממשיכה במגמת השיפור - 25.08.2013
סקירה שבועית. מאקרו ושוק אג"ח עיקרי הדברים: • הנתונים השוטפים בישראל ממשיכים להצביע על חולשה בתחום היצרני, והמשך התרחבות בצריכה הפרטית. • נתוני צמיחה גבוהים במשק ברבעון השני מפחיתים עד מאוד את הסיכוי להורדה נוספת בריבית. יחד עם זאת, לא ברור עד כמה הנתונים הושפעו מהפקת הגז שאינה רלוונטית בשלב זה לצורך קבלת החלטות. • בעקבות פרסום נתוני הצמיחה לרבעון השני, אנו מעדכנים את תחזית הצמיחה למשק לשנת 2013 ל-4.1% (כולל הגז). • עליית התשואות בא...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: מחירי הדירות שבו לעלות, האם ההתמתנות בסביבת האינפלציה נבלמה? - 18.08.2013
סקירה שבועית. מאקרו ושוק אג"ח עיקרי הדברים: • בנתוני מדד המחירים מופיעים סימנים המעידים שההתמתנות בסביבת האינפלציה נבלמה. • מחירי הדירות שבו לעלות. כמו כן, חלה עלייה בנטילת המשכנתאות בחודש יולי.• הנתונים מצביעים על יציבות או אף על שיפור בצריכה בחודשים האחרונים. יחד עם זאת, במבט קדימה קשה לצפות מהצריכה הפרטית להיות מנוע צמיחה של המשק.• האינדיקאטורים שמשקפים את מצבו של הסקטור העסקי היו שליליים ברובם. היצוא ירד בשיעור חד. סקר מגמות בעס...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: הגירעון במגמת ירידה אך זו צפויה להשתנות, רמת הסיכון באפיק הקונצרני עולה ממליצים להסיט לחו"ל - 11.08.2013
סקירה שבועית. מאקרו ושוק אג"ח עיקרי הדברים: • הגירעון הממשלתי המצטבר ב-12 החודשים האחרונים נמצא במגמת ירידה. המגמה צפויה להשתנות עקב אישור התקציב וגידול צפוי בהוצאות הממשלה. • עלייה בגביית המסים מתחילת השנה נובעת מהעלאת שיעורי המס ומהכנסות חד פעמיות. ככל הנראה, השפעת הצמיחה הכלכלית על גביית המסים הייתה מינורית.• המשקיעים הזרים ממשיכים לממש את ההשקעות בשוק האג"ח המקומי ולרכוש מניות. המשקיעים המוסדיים מימשו השקעות במניות בחו"ל בחודשים...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: הריבית צפויה להישאר ללא שינוי, נתוני האבטלה מצביעים על הרעה - 04.08.2013
סקירה שבועית. מאקרו ושוק אג"ח עיקרי הדברים: • נתוני שוק העבודה בישראל מצביעים על הרעה ברבעון השני לעומת הרבעון הקודם. • אנו צופים שהריבית בישראל תישאר ללא שינוי בחודשים הקרובים, אך אי הוודאות בקשר להחלטות הריבית הבאות הינה גבוהה, בפרט בגלל הקשיים במינוי הנגיד. יחד עם זאת, יש לציין שהשקל שוב התחזק מאוד מול סל המטבעות ומאתגר את הועדה המוניטארית שהרכבה צפוי להשתנות משמעותית בחודשים הבאים.• ציפיות הריבית והאינפלציה לטווחים הקצרים שמגולמ...

לסקירה מלאה

סקירה שבועית: החלפת מסים בקיצוצים פוגעת בצמיחה ארוכת טווח, הריבית ללא שינוי - 21.07.2013
סקירה שבועית. מאקרו ושוק אג"ח עיקרי הדברים • הנתונים העדכניים של התוצר לרבעון הראשון והתפתחות במדד המשולב ובמרכיביו מצביעים על אי שינוי בסביבת הצמיחה במשק.• הנתונים אודות הביקושים הפנימיים במשק אינם תואמים בינתיים את ההרעה המשמעותית בסנטימנט הצרכני. • הסטה של ההתאמות התקציביות מצד הגדלת הכנסות לצד צמצום בהוצאות, כפי שנעשה בתקציב לשנים 2013-2014, מסייעת לצמיחה כלכלית בטווח הקצר, אך עלולה לפגוע בטווח הארוך יותר.• משקל הסעיפים שהתייקר...

לסקירה מלאה

תגובה למדד המחירים לחודש מרץ 2013 - 17.04.2013
מדד המחירים עלה ב-0.2% לעומת התחזית לעלייה של 0.3%. בצד ההפתעות הייתה עליית סעיף הדיור בשיעור של 0.8% לעומת התחזית לעלייה של 0.4%. בגלל שהפסח שהשנה היה מוקדם מהרגיל, נרשמה התייקרות של הסעיפים העונתיים כגון נסיעות לחו"ל ונופש בארץ.

לסקירה מלאה