קשרי משקיעים - דוחות כספיים

דוחות כספיים מאוחדים ליום 30 בספטמבר, 2020 

דוחות כספיים מאוחדים ליום 30 ביוני, 2020 

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 במרס, 2020 

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2019

דוחות כספיים מאוחדים ליום 30 בספטמבר, 2019

דוחות כספיים מאוחדים ליום 30 ביוני, 2019

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 במרס, 2019

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2018

דוחות כספיים מאוחדים ליום 30 בספטמבר, 2018

דוחות כספיים מאוחדים ליום 30 ביוני, 2018

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 במרס, 2018

מצגת משקיעים רבעון 3, 2020 

מצגת משקיעים רבעון 2, 2020 

מצגת משקיעים רבעון 1, 2020 

מצגת משקיעים רבעון 4, 2019

 מצגת משקיעים רבעון 3, 2019

מצגת משקיעים רבעון 2, 2019

מצגת משקיעים רבעון 1, 2019

מצגת משקיעים רבעון 4, 2018

מצגת משקיעים רבעון 3, 2018

מצגת משקיעים רבעון 2, 2018

מצגת משקיעים רבעון 1, 2018

 

Investors Relations

 Investors Presentation, Quarter 3, 2020

 Investors Presentation, Quarter 2, 2020

 Investors Presentation, Quarter 1, 2020

 Investors Presentation, Quarter 3, 2019

 Investors Presentation, Quarter 2, 2019

 Investors Presentation, Quarter 1, 2019

 Investors Presentation, Quarter 4, 2018

 Investors Presentation, Quarter 3, 2018

Investors Presentation, Quarter 2, 2018

Investors Presentation, Quarter 1, 2018