קשרי משקיעים - דוחות כספיים

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 במרס, 2021 

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2020 

דוחות כספיים מאוחדים ליום 30 בספטמבר, 2020 

דוחות כספיים מאוחדים ליום 30 ביוני, 2020 

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 במרס, 2020 

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2019

דוחות כספיים מאוחדים ליום 30 בספטמבר, 2019

דוחות כספיים מאוחדים ליום 30 ביוני, 2019

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 במרס, 2019

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2018

מצגת משקיעים רבעון 1, 2021 

מצגת משקיעים רבעון 4, 2020 

מצגת משקיעים רבעון 3, 2020 

מצגת משקיעים רבעון 2, 2020 

מצגת משקיעים רבעון 1, 2020 

מצגת משקיעים רבעון 4, 2019

 מצגת משקיעים רבעון 3, 2019

מצגת משקיעים רבעון 2, 2019

מצגת משקיעים רבעון 1, 2019

Investors Relations

  Investors Presentation, Quarter 1, 2021

  Investors Presentation, Quarter 4, 2020

 Investors Presentation, Quarter 3, 2020

 Investors Presentation, Quarter 2, 2020

 Investors Presentation, Quarter 1, 2020

 Investors Presentation, Quarter 3, 2019

 Investors Presentation, Quarter 2, 2019

 Investors Presentation, Quarter 1, 2019