קשרי משקיעים - דוחות כספיים

 דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2018

דוחות כספיים מאוחדים ליום 30 בספטמבר, 2018

דוחות כספיים מאוחדים ליום 30 ביוני, 2018

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 במרס, 2018

דוחות כספיים מאוחדים לשנת 2017

מצגת משקיעים רבעון 4, 2018

מצגת משקיעים רבעון 3, 2018

מצגת משקיעים רבעון 2, 2018

מצגת משקיעים רבעון 1, 2018

מצגת משקיעים רבעון 4, 2017
מצגת משקיעים רבעון 3, 2017 
מצגת משקיעים רבעון 2, 2017
מצגת משקיעים רבעון 1, 2017
 

Investors Relations

 Investors Presentation, Quarter 3, 2018

Investors Presentation, Quarter 2, 2018
Investors Presentation, Quarter 1, 2018
Investors Presentation, 2017
Investors Presentation, Quarter 3, 2017

Investors Presentation, Quarter 2, 2017
Investors Presentation, Quarter 1, 2017
Investors Presentation, 2016