מבצעים לסוכנים

מבצע צבירות מאי יולי:
תקופת המבצע: 31.07.2016 - 01.05.2016
מוצרים משתתפים: גמל, השתלמות ופנסיה
מהות התגמול: תווי קנייה של עד 35,000 ₪ או תגמול כספי בהתאם לתקנון.
מועד צפוי לקבלת התגמול: אוקטובר 2016

 

מבצע צבירות סוף שנה 2016
תקופת המבצע: 31.12.2016 – 15.9.2016
מוצרים משתתפים: קופות גמל וקרנות השתלמות בלבד
מהות התגמול: תווי קנייה של עד 38,000 ₪ או תגמול כספי בהתאם לתקנון.
מועד צפוי לקבלת התגמול: מרץ 2017